Neljä konsortiota strategisen tutkimuksen Kestävän kasvun avaimet -ohjelmaan

26.11.2018

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto STN on valinnut neljä uutta konsortiota eli hankekokonaisuutta Kestävän kasvun avaimet -ohjelmaan. Kyseessä on ohjelman täydentävä haku. Sen toiselle kierrokselle pääsi 15 hakemusta 62:sta.

Täydentävällä haulla etsittiin ohjelmaan tutkimusta, joka käsittelee kestävän kasvun mahdollistamista taloudellisen toiminnan avulla. Tavoitteena on tukea suomalaisten yhteisöjen ja yritysten palvelujen ja tuotteiden uudistumista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

”Yhdessä aiemmin valittujen hankkeiden kanssa nämä neljä hanketta kattavat monipuolisesti ohjelman tavoitteita ja luovat tietoperustan, joka tukee niin julkisia kuin yksityisiä ratkaisuja kestävän kasvun aikaansaamiseksi”, korostaa STN:n puheenjohtaja Per Mickwitz.

STN käytti päätöksenteon tukena myös haastatteluja. ”Rahoituspäätökset tehdään paneelilausuntojen ja hakemusten perusteella. Haastatteluilla voitiin kuitenkin paremmin arvioida, miten merkittäviä paneelin tunnistamat hankkeen heikkoudet ja vahvuudet ovat”, selventää Mickwitz. ”Kaikki ohjelmiin nyt valitut hankkeet menestyivät arvioinnissa sekä tutkimuksen laadun että merkityksen ja vaikuttavuuden ulottuvuuksilla.”

Rahoitettavat hankkeet saavat rahoituksen viideksi vuodeksi. Rahoitus myönnetään kahdessa jaksossa eli ensin kolmeksi ja väliarvioinnin jälkeen kahdeksi vuodeksi. 

Rahoitettavat konsortiot 

Apulaisprofessori Leena Aarikka-Stenroos Tampereen teknillisestä yliopistosta johtaa konsortiota ”Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin”. Hanke pyrkii vauhdittamaan Suomen tavoitetta olla johtava kiertotalouden maa vuoteen 2025 mennessä. Hanke tukee kiertotalouden innovaatioekosysteemien kehittymistä liiketoimintaekosysteemeiksi.

Tutkimusprofessori Ali Harlin VTT:ltä johtaa konsortiota ”Uudet pakkausratkaisut ihmisen, maapallon ja liiketoiminnan hyväksi”.  Hanke etsii pakkauspalveluratkaisuja, jotka kohdistuvat kahteen globaaliin haasteeseen: muovipakkauksista syntyvään jätteeseen sekä elintarvikkeiden kuljetuksen aikaiseen pilaantumiseen.

Professori Jari Yli-Kauhaluoma Helsingin yliopistosta johtaa hanketta ”Kestävä lääkekehitys”. Konsortio pyrkii ratkaisemaan lääkkeiden valmistukseen, käyttöön ja hävitykseen liittyviä ympäristöuhkia ja kestävän kehityksen haasteita. Projektin tavoitteena on muun muassa vähentää lääkekehityksen ympäristöriskejä, sekä kehittää kiertotalousmalleja farmaseuttisiin pakkausmateriaaleihin.

Professori Petri Tapio Turun yliopistosta johtaa hanketta ”Terveet elämäntavat kestävän kasvun aikaansaajina”. Konsortio tutkii kestävän kasvun edellytyksiä arkiliikunnan edistämisen keinoin. Se pyrkii neljässä kaupungissa tehtävien interventioiden avulla aikaansaamaan sellaisen lisäyksen arkiliikunnassa, joka näkyy kevyen liikenteen kulkutapaosuuden kasvuna ja tuottaa samanaikaisesti kasvavaa liiketoimintaa.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?