9 ansökningar vidare till andra steget av Finlands Akademis flaggskeppsutlysning

20.9.2018

Finlands Akademi har idag valt ut de ansökningar som går vidare till det andra steget av utlysningen av flaggskeppsfinansiering. Vidare gick nio ansökningar, och beslutet fattades på basis av ansökningarna och de sakkunnigutlåtanden som utfärdats. I det andra steget bedöms ansökningarna av två internationella expertpaneler; den ena bedömer ansökningarnas vetenskapliga kvalitet och den andra bedömer forskningens genomslag.

Beslutet om vem som går vidare fattades av sektionen för flaggskeppsprogrammet. Till den andra omgången av flaggskeppsfinansiering i juni inlämnades 15 ansökningar; fyra inlämnades av enskilda organisationer och elva av konsortier. I ansökningarna ingick totalt nio universitet och sex forskningsinstitut.

Flaggskeppsprogrammets andra utlysning har en finansieringsbudget på 31,5 miljoner euro. Finansieringsbesluten fattas i december 2018 och januari 2019. I den första utlysningen finansierades två ansökningar.

De sökande hade uttryckt ett önskemål om att bedömningsprocessen också skulle ge de sökande möjlighet att göra rättelser. De sökande fick läsa sakkunnigutlåtandena så att de kunde rätta eventuella sakfel och fel i förståelse. Sektionen för flaggskeppsprogrammet utnyttjade korrigeringarna som extra stöd vid beslutsfattandet.

Ansökningar som valts till flaggskeppsutlysningens andra steg:

 • Atmosphere and Climate Competence Center (Helsingfors universitet, Meteorologiska institutet, Östra Finlands universitet, Tammerfors tekniska universitet)
 • Blue Electricity (Villmanstrands tekniska universitet, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab)
 • Competence Center for Geospatial Technology, Games and Disruption (Geodatacentralen, Tammerfors universitet)
 • Finnish Center for Artificial Intelligence (Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, VTT)
 • Future Ecosystem of Learning (Jyväskylä universitet)
 • The Digital Precision Cancer Medicine Platform (Helsingfors universitet)
 • Inequalities, Interventions and New Welfare State (Åbo universitet, THL)
 • Nanoscience for Better Life (Jyväskylä universitet)
 • Photonics Research and Innovation (Tammerfors tekniska universitet, Aalto-universitetet, VTT, Östra Finlands universitet)

Om flaggskeppsprogrammet

Målet med Finlands Akademis flaggskeppsprogram är att föra samman högklassig kompetens från olika områden i konkurrenskraftiga forskningskluster. Dessa kluster, dvs. flaggskeppen, är en kombination av högklassig forskning, genomslag som stöder ekonomisk tillväxt eller samhället, tätt samarbete med näringslivet och samhället, anpassningsförmåga och starkt engagemang av värdorganisationer. Ett flaggskepp är ett högklassigt kompetenskluster som arbetar flexibelt och med stort genomslag genom flera olika samtidiga projekt och aktivititeter.

Läs mer om flaggskeppsprogrammet.

Sektionen för flaggskeppsprogrammet

Mer information

 • professor Heikki Ruskoaho, ordförande för Finlands Akademis styrelse och sektionen för flaggskeppsprogrammet, tfn 050 448 0772, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi
 • överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
 • ledande vetenskapsrådgivare Maiju Gyran, Finlands Akademi, tfn 0295 335 015, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?