35 projekt får akademiprojektsbidrag av Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö

29.5.2018

Forskningsrådet för biovetenskap och miljö vid Finlands Akademi har idag beviljat akademiprojektsbidrag till 35 forskningsprojekt, varav ett är ett konsortium mellan två sökande. Den totala finansieringen uppgår till ca 18 miljoner euro.

Forskningsrådet lät 13 paneler bedöma sammanlagt 215 ansökningar om akademiprojektsbidrag som inlämnades i Akademins septemberutlysning 2017. Beviljandegraden (dvs. hur stor andel av ansökningarna som beviljades bidrag) var 16,3 procent. Omkring en tredjedel av de finansierade forskarna är kvinnor.

”Största delen av projektansökningarna höll mycket hög vetenskaplig kvalitet, och forskningsrådet kunde endast finansiera en liten del av dem. Forskningsrådets finansieringsprinciper är av särskild betydelse då beslut fattas beträffande vetenskapligt likvärdiga ansökningar”, säger forskningsrådets ordförande, professor Kai Lindström.

Det viktigaste finansieringskriteriet är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet, men det finns också andra riktlinjer som inverkar på forskningsrådets finansieringsbeslut.

Forskningsrådet strävar efter att stödja initiativ som bidrar till vetenskaplig förnyelse och projekt med stark potential för genomslag. Ett ytterligare mål är att stödja lovande forskare som har en uppåtgående karriär samt att främja jämställdheten inom forskningen. Konsortieparter ska hålla samma vetenskapliga nivå som konsortieledaren.

Mer information

  • lista över beviljade bidrag

  • ledande vetenskapsrådgivare Kata-Riina Valosaari, tfn 0295 335 128, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Suvi Broholm, tfn 0295 335 045, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Jaana Lehtimäki, tfn 0295 335 060, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Timo Sareneva, tfn 0295 335 106, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Vesa Yli-Pelkonen, tfn 0295 335 095, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?