Forskare och patient – Växelverkan för bättre hälsa

Ajankohta
31.5.2021
Paikka Webbinarium
Ilmoittautuminen

Årsseminarium för akademiprogrammet Forskning för Hälsa - Seminarium

Akademiprogrammet Forskning för Hälsa (TERVA) öppnade en utlysning av forskningsfinansiering år 2020. Den internationella panelen som bedömde ansökningarna underströk behovet av att förstärka inkluderandet av forskningens målgrupper för att öka forskningens kvalitet och genomslag.

Inom den internationella hälsoforskningen är Patient and Public Involvement (PPI), d.v.s. inkluderandet av patienter och allmänheten, ett tema vars relevans ständigt ökar. Många finansiärer uppmanar forskare att beakta patienter och andra målgrupper redan i planeringen av sin forskning, eftersom en patientcentrerad approach kan bidra till att rikta offentliga forskningsmedel till de frågor som är mest relevanta ur patienternas synvinkel och till att förenkla nyttjandet av forskningsresultaten i vården. Också etiska argument som stöder inkluderandet av målgrupperna lyfts ofta fram.

TERVA-programmet ordnar ett öppet seminarium kring det här temat måndagen den 31.5.2021 kl. 10.00–12.00. Seminariet är riktat till alla som intresserar sig för hälsoforskning, såväl forskare som personer som understöder forskning eller hör till målgruppen.

Professor Mogens Hørder (Syddansk Universitet (SDU), styrelsemedlem för EU-initiativet för gemensam programplanering för forskning inom neurodegenerativa sjukdomar (JPND)) håller huvudanförandet Patient and Public Involvement in Health Research, Why and How? på engelska. I övrigt kommer programmet att vara på finska. Programmet och övrig information finns på den finska webbsidan.

Mer information

  • programchef Sara Illman, tfn. 0295 335 119
  • programchef Heikki Vilen, tfn. 0295 335 135
  • planerare Tiina Neuvonen, tfn. 0295 335 076

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?