Tutkija ja potilas – vuorovaikutuksella parempaan terveyteen

Ajankohta
31.5.2021
Paikka Verkkolähetys
Ilmoittautuminen

Akatemiaohjelma Tieteellä Terveyteen, vuosiseminaari 2021

Suomen Akatemian Tieteellä terveyteen (TERVA) -akatemiaohjelma järjesti vuonna 2020 tutkimusrahoitushaun. Hakemukset arvioinut kansainvälinen vertaisarviointipaneeli esitti, että tutkimuksen loppukäyttäjien osallistamiseen pitäisi kiinnittää tutkimussuunnitelmissa enemmän huomioita, jotta tutkimuksen laatu ja vaikuttavuus paranisivat.

Kansainvälisessä terveyden tutkimuksessa ”Patient and public involvement (PPI)”, eli potilaiden ja kansalaisten osallistaminen on nousemassa tärkeäksi teemaksi. Monet terveyden tutkimuksen rahoittajat kehottavat tutkijoita huomioimaan potilaita ja asiakkaita jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa koska potilaslähtöinen näkökulma voi auttaa suuntaamaan julkiset tutkimusvarat potilaiden kannalta relevantteihin kysymyksiin ja sujuvoittaa tutkimustiedon siirtämistä käytännön potilastyöhön. Myös eettiset argumentit asiakkaiden kuulemisesta nousevat usein keskusteluun.

TERVA-ohjelma järjestää aiheesta avoimen verkkoseminaarin maanantaina 31.5.2021 klo 10.00-12.00. Seminaari on suunnattu kaikille terveyden tutkimuksesta kiinnostuneille, tutkijoille, tutkimuksen tukijoille ja tutkimuksen loppukäyttäjille. Seminaarin tavoitteena on luoda keskustelua potilaiden ja kansalaisten osallisuuden vahvistamisesta terveystieteellisessä tutkimustyössä. Lähestymme teemaa muun muassa seuraavien kysymysten kautta:

  • Miksi potilaiden ja muiden kansalaisten osallisuuden vahvistamiseen on tarpeen kiinnittää huomioita terveyden tutkimuksessa?
  • Mitkä ovat osallisuuden lisäämisen eettiset ja tieteelliset perusteet?
  • Miten kansalaiset voivat käytännössä osallistua tutkimustyöhön?
  • Mitä haasteita potilas näkee osallistavassa tutkimustyössä? Mikä on potilasjärjestöjen rooli?
  • Miten tutkimuksen rahoittajat voivat yhteistyössä lisätä potilaiden osallisuutta tutkimuksessa? Mikä on säätiöiden rooli?
  • Miten potilaiden osallisuutta huomioidaan EU:n rahoitushauissa?

Seminaarin Key note -puhe pidetään englanniksi ja muut puheenvuorot suomeksi. Seminaari järjestetään verkkotapahtumana. 

Lisätietoja

  • ohjelmapäällikkö Sara Illman, p. 029 533 5119
  • ohjelmapäällikkö Heikki Vilen, p. 029 533 5135
  • suunnittelija Tiina Neuvonen, p. 029 533 5076

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?