Pilvi Toppinen

Programhelheten Climate-Synergy för samman forskning om klimatförändringen med ett brett spektrum

18.5.2022

Finlands Akademi har lanserat ett akademiprogram som går under namnet Climate-Synergy och som ska föra samman forskning om klimatförändring och koldioxidneutralitet. Klimatkrisen är vår tids viktigaste hållbarhetsutmaning. För att lösa den behövs vetenskaplig forskning och gemensamma ansträngningar. Högklassig vetenskap, aktuella och väl genomtänkta forskningsfrågor samt utnyttjande av forskningskunskap som stöd för beslutsfattande spelar en avgörande roll när det gäller att lösa klimatkrisen på ett hållbart sätt.

Climate-Synergy för samman forskningsprojekt och -program som finansieras av Finlands Akademi och rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Akademin. Programmet omfattar alla pågående program och projekt som finansieras genom Akademins och RSF:s olika bidragsformer och som gäller klimatförändring och koldioxidneutralitet. Syftet med programhelheten är att stärka länkarna mellan projekten och stödja forskningens genomslagskraft.

Spektrumet för den forskning om klimatförändring och koldioxidneutralitet som bedrivs i akademifinansierade och RSF-finansierade projekt är brett. Detta gäller också de frågor om vilka vi behöver mer information för att möjliggöra en grön övergång och trygga framtiden. De frågor som är relevanta med tanke på forskningen kring klimatförändringen har på 2000-talet i stor utsträckning spridit sig från forskning kring atmosfäriska förändringar till andra vetenskapsområden och forskningsområden, t.ex. begränsningsmekanismer, ömsesidiga beroendeförhållanden eller anpassningsmetoder. En allt större del av forskningsarbetet hänför sig till klimatförändringen också i sådana finansieringsinstrument där temat inte begränsas. Exempelvis år 2020 gällde ungefär en femtedel av de ansökningar om forskningsfinansiering som inlämnades till Finlands Akademi klimatförändringen och koldioxidneutralitet (läs mer på finska eller engelska).

Climate-Synergy stärker genomslagskraften av forskningen om klimatförändringen och koldioxidneutralitet samt utnyttjandet av forskningen i samhället

Klimatfrågorna genomsyrar vår vardag i allt större utsträckning, och frågorna gäller såväl hälsa, näring som samhälleligt beslutsfattande, säkerhet och infrastruktur. De förnybara energilösningarna framskrider genom nya insikter. Förlusten av biologisk mångfald ställer å sin sida egna villkor för lösningarna. Vi har till exempel följande fenomen att lösa: Smältande glaciärer kan frigöra sjukdomar som redan betraktats som besegrade. Växtproteinernas smältbarhet kräver nya innovationer. Rättvisa gröna övergångar drabbar olika befolkningsgrupper på olika sätt. Det föränderliga klimatet utmanar vårt byggnadsbestånd.

Många av de projekt som ingår i Climate-Synergy-helheten hör redan till något av Akademins eller RSF:s forskningsprogram som fokuserar på ett visst begränsat tema. Det breda spektrumet av vetenskapsgrenar, forskningsfrågor och forskningsmetoder innebär en risk för fragmentering och differentiering. Samtidigt kan ett brett och mångsidigt spektrum i bästa fall bidra till att skapa nya kontakter och insikter inom både vetenskapen och genomslaget.

Climate-Synergy syftar till att skapa synergier, stärka genomslagskraften av forskningen om klimatförändringen och koldioxidneutralitet samt stödja utnyttjandet av forskningen i samhället. Under våren 2022 samlar vi in synpunkter från projektforskare om den verksamhet som bedrivs inom ramen för programmet samt om vilka samarbetsformer som kan användas för att öka genomslaget av forskningen kring klimatförändringen: länk till enkäten (på finska och engelska)

Mer information

  • Akademiprogrammet för klimatförändringar och koldioxidneutralitet (Climate-Synergy, 2022–2023), aka.fi/sv/climate

Har du frågor eller synpunkter?