Pilvi Toppinen

Climate-Synergy-ohjelmakokonaisuus yhdistää ilmastonmuutostutkimusta laajalla spektrillä

18.5.2022

Suomen Akatemia on käynnistänyt ilmastonmuutoksen ja hiilineutraaliuden tutkimusta yhteen kokoavan Climate-Synergy-akatemiaohjelman. Ilmastokriisi on aikamme keskeisin kestävyyshaaste, jonka ratkomisessa tarvitaan tieteellistä tutkimusta ja voimien yhdistämistä. Laadukas tiede ja ajankohtaiset, puntaroidut tutkimuskysymykset sekä tiedon hyödyntäminen päätöksenteon tukena ovat avainasemassa ilmastokriisin ratkaisemisessa kestävällä tavalla.

Climate-Synergy yhdistää Suomen Akatemian ja sen yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ilmastonmuutosta ja hiilineutraaliutta käsitteleviä tutkimushankkeita ja -ohjelmia verkostomaiseen kokonaisuuteen. Ohjelman piiriin lukeutuvat kaikki Akatemian ja STN:n eri hankemuodoin rahoitetut, käynnissä olevat ilmastonmuutosta ja hiilineutraaliutta tutkivat ohjelmat ja hankkeet. Climate-Synergy-kokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa hankkeiden välisiä yhteyksiä ja tukea tutkimustiedon vaikuttavuutta.

Akatemian ja STN:n rahoittamissa hankkeissa tehtävän ilmastonmuutosta ja hiilineutraaliutta käsittelevän tutkimuksen spektri on laaja. Näin on myös niiden kysymysten kirjokin, joista tarvitaan tietoa vihreän murroksen mahdollistamiseksi ja tulevaisuuden turvaamiseksi. Ilmastonmuutoksen tutkimuksen kannalta relevantit kysymykset ovat 2000-luvulla laventuneet ilmakehänmuutoksen tutkimuksesta varsin laajalti eri tieteenaloille, olipa kyse sitten hillintämekanismeista, keskinäisriippuvuuksista tai sopeutumiskeinoista. Myös määrällisesti yhä suurempi osa tutkimustyöstä liittyy ilmastonmuutokseen niissäkin rahoitusmuodoissa, joissa aihetta ei ennalta rajata temaattisesti. Esimerkiksi vuonna 2020 karkeasti viidennes Suomen Akatemian vastaanottamista tutkimusrahoitushakemuksista tarkasteli ilmastonmuutosta ja hiilineutraaliutta.

Climate-Synergy vahvistaa ilmastonmuutoksen ja hiilineutraaliuden tutkimuksen vaikuttavuutta sekä tutkimuksen hyödyntämistä yhteiskunnassa

Ilmastokysymykset läpileikkaavat arkeamme yhä enenevissä määrin, ja kysymykset liittyvät niin terveyteen, ravintoon kuin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, turvallisuuteen ja infrastruktuureihin. Uusiutuvat energiaratkaisut etenevät uusien oivallusten siivittäminä. Luontokato puolestaan asettaa ratkaisuille omia reunaehtojaan. Ratkottavanamme on esimerkiksi seuraavia ilmiöitä: Ikiroudan huvetessa jo kadonneet sairaudet ovat uudelleen riesanamme. Kasviproteiinien sulavuus kysyy uusia innovaatioita. Vihreiden murrosten oikeudenmukaisuus koettelee eri ihmisryhmiä eri tavoin. Muuttuva ilmasto haastaa rakennuskantojamme.

Monet Climate-Synergy-kokonaisuuteen lukeutuvista hankkeista kuuluvat jo johonkin tiettyyn, kapeampaan teemaan keskittyvään Akatemian tai STN:n tutkimusohjelmaan. Tieteenalojen, tutkimuskysymysten ja -menetelmien laajaan kirjoon sisältyy riski sirpaloitumisesta ja eriytymisestä. Samaan aikaan laaja ja monipuolinen spektri voi hedelmällisimmillään auttaa luomaan uusia yhteyksiä ja oivalluksia sekä tieteen että vaikuttavuudenkin saralla.

Climate-Synergyn tavoitteena on nimensä mukaisesti rakentaa synergioita, vahvistaa ilmastonmuutoksen ja hiilineutraaliuden tutkimuksen vaikuttavuutta sekä tutkimuksen hyödyntämistä yhteiskunnassa. Keväällä 2022 keräämme hankkeiden tutkijoilta näkemyksiä ohjelman puitteissa toteutettavasta toiminnasta sekä siitä, millaisin yhteistyömuodoin voitaisiin lisätä ilmastonmuutoksen tutkimuksen vaikuttavuutta: Kartoitus Climate-Synergy-kokonaisuuden toimintaa koskevista toiveista 2022–2023

Lisätietoja:

  • Ilmastonmuutoksen ja hiilineutraaliuden tutkimuksen akatemiaohjelma (Climate-Synergy) 2022–2023 aka.fi/climate

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?