Matti Latva-aho

Matti Latva-aho: Konkurrensen om att skapa något nytt är global – framgång bygger på forskning av hög kvalitet

9.3.2021

Vi måste med framgång lösa globala och samhälleliga utmaningar samt utveckla företagens affärsverksamhet med vår forskning. Nya innovationer skapar direkt eller indirekt socialt välbefinnande genom förbättrade konkurrenskonstellationer. Globalt sett når de som effektivt lyckas skapa något nytt i rätt tid och som bäst tillfredsställer genuina behov mest framgång.

Det finns inga separata nationella och internationella tävlingsserier inom forskning, men konkurrensen om att skapa något nytt, om innovationer och om människorna bakom innovationerna är global, speciellt inom tillväxtbranscher som IKT där den hårda konkurrensen har varit ett vardagligt fenomen under de senaste trettio åren. Mitt bland dagens utmaningar, som omfattar t.ex. åldrande, intensifieras konkurrensen ytterligare.

Finlands Akademis flaggskeppsprogram är ett bra exempel på hur man kan möjliggöra att forskningsanslag från den offentliga sektorn riktas till vetenskapligt lovande tillväxtbranscher i rätt tid. Programmet har finansierat sådana sektorer och aktörsnätverk som redan påvisat forskningsresultat samt samhälleligt och industriellt genomslag eller åtminstone ett stort löfte om att uppnå dessa.

Forskningsprojektens aktualitet är en viktig framgångsfaktor

Vid Uleåborgs universitets 6G-flaggskepp förverkligades forskningsprojektets lansering vid rätt tidpunkt. Under etableringsfasen år 2018 var flaggskeppet världens första forskningsprogram inom 6G, och det har därmed kunnat definiera riktningen för 6G-forskningen globalt. I praktiken var dock lanseringen av programmet ett nästan dumdristigt beslut inom mobilteknologin, vilket väcker mycket debatt och åsikter. Definitionen av kraven och egenskaperna hos nästa generations mobilsystem påbörjades i en situation där kommersialiseringen av den tidigare generationens teknik fortfarande låg i startgroparna.

Å andra sidan fanns det tidigare erfarenhet vid Uleåborgs universitet avseende en tidig lansering av ett nytt forskningsprogram. Centret för trådlös kommunikation vid Uleåborgs universitet (Centre for Wireless Communications, CWC) hade redan tidigare med goda resultat börjat med forskning kring nästa teknologigeneration medan den föregående fortfarande var i utvecklingsfasen.

Det måste finnas grundläggande förutsättningar för att säkerställa produktiv forskning

För att forskningen ska vara effektiv och produktiv måste det finnas grundläggande förutsättningar för det. Detta innebär att man i forskningsarbetet har tillgång till modern forskningsinfrastruktur, begåvade forskare och tillräcklig finansiering. Av dessa tre är finansieringen den som är enklast att lösa ifall det finns tillräcklig vilja att stödja forskningen. Att förena tillräcklig infrastruktur och begåvade forskare i samma team är betydligt svårare.

En särskild utmaning inom sektorer som kräver expertis är konkurrensen om begåvade forskare. Både nationella och internationella universitet och forskningsinstitut samt industrier konkurrerar om samma personer. Nationellt är det därför viktigt att rekryteringsbasen stärks och systematiseras i samarbete med hela det inhemska aktörsnätverket.

Världspolitisk osäkerhet och intensifierad konkurrens skapar också osäkerhet i forskningen

Rollfördelningen mellan akademisk forskning och industriellt ingenjörsarbete är av största vikt gällande resursanvändningen i ett litet land. Forskningens uppgift är därför att fungera som en spaningspatrull för att fastställa situationen och rekognosera okänd mark. Ju bättre spaningen utförs, desto bättre kan man förbereda sig för och lyckas i de kommande situationerna.

Idag har den globala konkurrensen och den geopolitiska situationen skapat än mer osäkerhet även för forskningsarbetet. Osäkerheten har också haft överraskande effekter på till exempel hur forskningsgrupper och enskilda forskare gjort sina val av arbetspartner och forskningsfinansiering. Otillräcklig offentlig finansiering kan ha drivit forskare att söka partnerskap inom industrin oberoende av väderstreck. Valet av olämpliga partner kan dock, åtminstone tillfälligt, stänga många andra dörrar.

Inom 6G-forskning har Finland goda förutsättningar i många avseenden. Det i rätt tid lanserade 6G-flaggskeppet hjälpte Finlands chanser att vara en pionjär i 6G-debatten, som industrin långsamt håller på att vakna upp till runt om i världen. Det återstår 5–6 år för djupgående 6G-forskning, varefter det återigen är dags för det trådlösa forskarsamhället att ömsa skinn.

Har du frågor eller synpunkter?