Matti Latva-aho

Matti Latva-aho: Kilpailu uuden luomisesta on globaalia – menestyksen perustana korkeatasoinen tutkimus

9.3.2021

Tarvitsemme menestystä tutkimuksessa globaalien ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen sekä yritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Uusilla innovaatioilla luodaan yhteiskunnallista hyvinvointia joko suoraan tai välillisesti parantuneiden kilpailuasetelmien kautta. Globaalisti parhaiten menestyvät ne, jotka pystyvät luomaan uutta tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja oikeisiin tarpeisiin vastaten.

Tutkimuksessa ei ole erikseen kansallista ja kansainvälistä sarjaa, vaan kilpailu uuden luomisesta, innovaatioista ja ihmisistä innovaatioiden takana on globaalia. Erityisesti kasvualoilla, kuten ICT-sektorilla, kova kilpailu on ollut arkea viimeiset kolmekymmentä vuotta. Nykypäivän haasteiden, kuten vaikkapa ikääntymisen, keskellä kilpailu vain kiristyy entisestään.

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma on hyvä esimerkki siitä, miten julkisen sektorin tutkimusmäärärahoja on mahdollista kohdistaa oikea-aikaisesti tieteellisesti lupaaviin kasvualoihin. Ohjelman rahoituksen piiriin ovat päässeet ne alat ja toimijaverkostot, joilla on jo näyttöä tutkimuksen tuloksellisuudesta sekä yhteiskunnallisesta ja teollisesta vaikuttavuudesta tai ainakin suuri lupaus siitä.

Tutkimushankkeiden oikea-aikaisuus keskeinen menestystekijä

Oulun yliopiston 6G-lippulaivassa toteutui tutkimushankkeen oikea-aikainen käynnistäminen. Lippulaiva oli perustamisvaiheessaan vuonna 2018 maailman ensimmäinen 6G-tutkimusohjelma, ja se on siten päässyt määrittelemään 6G-tutkimuksen suuntaa globaalisti. Käytännössä ohjelman aloittaminen oli kuitenkin lähes hullunrohkea päätös mobiiliteknologioiden alalla, joka herättää kovasti keskustelua ja mielipiteitä. Seuraavan sukupolven järjestelmän vaatimuksien ja ominaisuuksien määrittely käynnistettiin tilanteessa, jossa edellisenkin sukupolven teknologian kaupallistaminen oli vielä lähtökuopissaan.

Toisaalta Oulussa uuden tutkimusohjelman varhaisesta aloittamisesta oli aikaisempaakin kokemusta. Oulun yliopiston langattoman tietoliikennetutkimuksen yksikkö (Centre for Wireless Communications, CWC) oli ennenkin hypännyt hyvin tuloksin tutkimaan seuraavaa teknologiasukupolvea edellisen ollessa vielä kehitysasteella.

Perusedellytykset oltava kunnossa tuottavan tutkimuksen turvaamiseksi

Jotta tutkimustyö olisi tehokasta ja tuottavaa, sen perusedellytysten on oltava kunnossa. Tämä tarkoittaa, että tutkimustyössä on käytössä ajanmukainen tutkimusinfrastruktuuri, lahjakkaat tutkijat ja riittävä rahoitus. Näistä kolmesta rahoitus on yksinkertaisimmin ratkaistavissa, mikäli tutkimuksen tukemiseen on riittävästi tahtoa. Riittävän infrastruktuurin ja lahjakkaiden tutkijoiden kokoaminen samaan tiimiin on huomattavasti vaikeampaa.

Erityisenä haasteena henkilöosaamista vaativilla aloilla on kilpailu kyvykkäistä tutkijoista. Samoista henkilöistä kilpailevat sekä kansalliset ja kansainväliset yliopistot ja tutkimuslaitokset että teollisuus. Kansallisesti onkin tärkeää, että rekrytointipohjaa vahvistetaan ja systematisoidaan yhteistyössä koko kotimaisen toimijaverkoston kesken.

Maailmanpoliittiset epävarmuudet ja kiristynyt kilpailu luovat epävarmuutta myös tutkimuksentekoon

Roolitus akateemisen tutkimuksen ja teollisen insinöörityön välillä on pienen maan resurssien käytön kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tutkimuksen tehtävänä onkin toimia kuin tiedustelupartiona tuntemattoman etumaaston tilanteen ja olosuhteiden selvittämisessä. Mitä paremmin tiedustelutehtävät hoidetaan, sitä paremmin edessä oleviin tilanteisiin osataan varautua ja niissä menestyä.

Nykyisin globaali kilpailu ja geopoliittinen tilanne on luonut lisää epävarmuutta myös tutkimustyöhön. Epävarmuus on aiheuttanut yllättäviäkin vaikutuksia esimerkiksi tutkimusryhmien ja yksittäisten tutkijoiden yhteistyökumppanivalintoihin ja tutkimusrahoitukseen. Julkisen rahoituksen riittämättömyys on saattanut ajaa tutkijoita hakemaan kumppanuuksia teollisuudesta ilmansuuntaan katsomatta. Epäsopivien kumppaneiden valinta saattaa kuitenkin toisaalla sulkea monen muun oven ainakin tilapäisesti.

6G-tutkimuksessa olemme Suomessa monessa suhteessa hyvissä asetelmissa. Oikea-aikaisesti käynnistetty 6G-lippulaiva edesauttoi Suomen mahdollisuuksia olla tiennäyttäjän roolissa 6G-keskustelussa, johon teollisuuskin on hiljalleen heräämässä ympäri maailmaa. Syväluotaavalle 6G-tutkimukselle on tilausta vielä seuraavat 5-6 vuotta, minkä jälkeen langattoman tutkimusyhteisön on jälleen kerran luotava nahkansa uudelleen.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?