Outi Ala-Honkola

Outi Ala-Honkola: Beakta hållbar utveckling i forskningsplanen

3.2.2021

En del forskare ser uppnåendet av målen för hållbar utveckling som ett av forskningens syften, medan andra upplever beaktandet av hållbar utveckling som extra arbete då de ansöker om forskningsfinansiering. Det blir dock ingen framgång i internationella utlysningar om man inte följer principerna för hållbar utveckling.

Finlands Akademi får ibland negativ respons från sökande gällande kravet att principerna för hållbar utveckling måste beaktas i forskningsplanen.

”Fortfarande förvånar jag mig över den där delen om hållbar utveckling: I många forskningsplaner känns den helt påklistrad.”

Varför förhåller sig en del av Finlands forskare negativt till beaktandet av principerna för hållbar utveckling? Bör inte också vetenskapen och forskarna göra sitt yttersta för att främja hållbar utveckling?

Det finns naturligtvis ett stort antal forskare för vilka syftet med forskningen är att uppnå målen för hållbar utveckling. Ändå anser jag att samtliga forskare bör fundera på ett mer omfattande genomslag av sitt projekt i förhållande till hållbar utveckling. Det finns knappast någon som anser att exempelvis lika möjligheter till välfärd, jämställdhet mellan könen och utrotande av fattigdom är oviktiga mål? Till exempel har coronaviruspandemin säkerligen gjort betydelsen av levnadsvanor som respekterar den biologiska mångfalden tydlig för alla.

Utifrån de kommentarer jag fått från forskarfältet tror jag själv att motståndet mot en granskning av den egna forskningen i förhållande till hållbar utveckling kommer från det faktum att forskarlivet handlar om hård konkurrens om begränsade forskningsmedel och att varje ny del av forskningsplanen ökar arbetsmängden.

Beaktandet av principerna för hållbar utveckling har betydelse vid ansökan om finansiering

Internationellt sett befinner vi oss i en situation där forskare inte kommer att nå framgång i internationella utlysningar om de inte i sina forskningsplaner följer och eftersträvar principerna för hållbar utveckling. Tills vidare bedöms beskrivningen av hållbar utveckling inte i samband med den vetenskapliga bedömningen vid Finlands Akademis septemberutlysning, men beskrivningen kan påverka forskningsrådens beslut. När ett forskningsråd jämför ansökningar som fått högt betyg kan en välutformad beskrivning av hållbar utveckling vara den faktor som avgör finansieringsbeslutet.

Därför lönar det sig att ta beskrivningen av hållbar utveckling på allvar i ansökan och fundera på hur den egna forskningen kan främja hållbar utveckling och hur forskningsgruppen i sitt dagliga arbete kan beakta målen. Till exempel jämställdhetsaspekter kan påverkas positivt i nästan alla forskningsprojekt. Vi som ett samhälle har inte råd att nonchalera målen för hållbar utveckling.

Läs även Laura Raaskas blogginlägg: Finlands Akademi är engagerad i hållbar utveckling

Har du frågor eller synpunkter?