Outi Ala-Honkola

Outi Ala-Honkola: Kestävän kehityksen tavoitteet mukaan tutkimussuunnitelmaan

3.2.2021

Osalle tutkijoista kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen on tutkimuksen päämäärä, kun taas osa tieteentekijöistä kokee kestävän kehityksen periaatteiden huomioimisen lisätyötä aiheuttavaksi osioksi tutkimusrahoitusta haettaessa. Kansainvälisissä rahoitushauissa ilman kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista ja tavoittelemista menestystä ei tule.

Suomen Akatemia on saanut tutkimusrahoitusta hakevilta toisinaan negatiivista palautetta siitä, että kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen tulee kuvata tutkimussuunnitelmassa.

”Edelleen ihmettelen sitä kestävän kehityksen osiota: monissa tutkimussuunnitelmissa se on täysin päälle liimattu osa.”

Miksi osa Suomen tieteentekijöistä kokee kestävän kehityksen periaatteiden huomioimisen negatiivisena? Eikö myös tieteen ja tutkijoiden tule tehdä parhaansa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi?

On tietenkin olemassa suuri joukko tutkijoita, joille kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen on tutkimuksen päämäärä. Silti jokaisen tutkijan olisi mielestäni syytä miettiä projektinsa laajempaa vaikuttavuutta kestävän kehityksen periaatteiden valossa: Tuskin kukaan on sitä mieltä, etteivätkö esimerkiksi yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin, köyhyyden poistaminen ja sukupuolten tasa-arvo olisi tärkeitä tavoitteita? Lisäksi luonnon monimuotoisuutta kunnioittavien elämäntapojen tärkeys on tämänhetkisen koronapandemian vuoksi varmasti kaikille selvää.

Uskon tutkijakentältä saamieni kommenttien perusteella, että vastustus oman tutkimuksen tarkasteluun suhteessa kestävän kehityksen tavoitteisiin tuleekin siitä, että tutkijoiden elämä on raskasta kilpailua vähistä tutkimusrahoista ja jokainen uusi osio tutkimussuunnitelmassa lisää työn määrää.

Kestävän kehityksen periaatteiden huomioimisella on merkitystä rahoitushauissa

Kansainvälisesti olemme siinä tilanteessa, että ilman kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista ja tavoittelemista tutkimussuunnitelmissa menestystä kansainvälisissä hauissa ei tule. Toistaiseksi kestävän kehityksen periaatteiden kuvausta ei arvioida Akatemian syyshaussa tieteellisessä arvioinnissa, mutta kyseinen osio voi vaikuttaa toimikuntien päätöksentekoon. Kun toimikunta vertailee korkean arvosanan saaneita hakemuksia, hyvin kuvattu kestävän kehityksen osio voi viedä hakemuksen rahoitettujen joukkoon.

Kestävä kehitys -osio kannattaakin ottaa hakemuksessa tosissaan ja miettiä, miten oma tutkimus voi edistää kestävän kehityksen periaatteiden saavuttamista ja miten tutkimusryhmä voi päivittäisessä työssään huomioida nämä tavoitteet. Vaikkapa tasa-arvoasioihin voi vaikuttaa positiivisesti lähes kaikissa tutkimusprojekteissa. Meillä ei yhteiskuntana ole varaa jättää kestävän kehityksen tavoitteita huomioimatta.

Lue myös Laura Raaskan blogikirjoitus: Suomen Akatemia on sitoutunut kestävään kehitykseen

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?