Utlysning av finansiering för forskningsinfrastrukturer (FIRI 2019)

2.4.2019
15.5.2019
5 eller 3 år
Beslutad
  • Utlysningens finansieringsbudget högst ca 17 miljoner euro
  • Den sökande är en enskild forskningsorganisation eller ett konsortium

Syftet med denna utlysning är att höja den finländska forskningens kvalitet, främja dess förnyelse och konkurrenskraft, öka den interdisciplinära forskningen, göra finländska forskningsmiljöer attraktivare och underlätta både nationellt och internationellt samarbete mellan universitet, forskargrupper och forskare.

I april 2019 öppnas två FIRI-utlysningar för forskningsinfrastrukturer:

  • Utlysning 1 för infrastrukturer som ingår i Finlands vägvisare för forskningsinfrastrukturer 2014–2020 (2018 års version) samt internationella infrastrukturer där Finland är medlem. Utlysningen är öppen endast för infrastukturer som har bedömts och väljats i en utlysning för att komma med i Finlands vägvisare.  
  • Utlysning 2 för nya initiativ och infrastrukturer som inte ingår i Finlands vägvisare.

År 2020 öppnas en utlysning för att komma med i den nya vägvisaren. Akademin öppnar ingen finansieringsutlysning för forskningsinfrastrukturer år 2020. Nästa finansieringsutlysning för forskningsinfrastrukturer öppnas 2021. Utlysningen år 2021 kommer att baseras på Finlands nya strategi och vägvisare för forskningsinfrastrukturer, som färdigställs 2020.

Finansieringen söks av ett universitet eller någon annan forskningsorganisation som är värd för forskningsinfrastrukturen och som ansvarar för FIRI 2019-ansökan. Samprojekt mellan flera organisationer, dvs. konsortier, ska ha endast en ansvarig organisation.

Akademin är beredd att finansiera infrastrukturer inom FIRI 2019-utlysningarna med totalt 17 miljoner euro. Det rekommenderade minimibeloppet för Akademins finansieringsandel i en enskild ansökan är 400 000 euro. Det rekommenderade minimibeloppet för ett delprojekt i ett konsortium är 200 000 euro och 600 000 euro för hela konsortiet.

Finansieringsperioden i Utlysning 1 (infrastrukturer som ingår i Finlands vägvisare och internationella infrastrukturer där Finland är medlem) är högst fem år. Finansieringsperioden börjar tidigast den 1 januari 2020 och slutar senast den 31 december 2024.

Finansieringsperioden i Utlysning 2 (nya initiativ och infrastrukturer som inte ingår i vägvisaren) är högst tre år. Finansieringsperioden börjar tidigast den 1 januari 2020 och slutar senast den 31 december 2022.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten nedan samt Läs också-innehållet uppe till höger, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Läs hela utlysningstexten nedan. Skriv ut texten eller spara den i pdf-format via tryckknappen nedan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?