Tutkimusinfrastruktuurihaku FIRI 2019

2.4.2019
15.5.2019 klo 16.15 Suomen aikaa
5 vuotta tai 3 vuotta
Päätetty
  • Haun kokonaisrahoitus enintään 17 miljoonaa euroa
  • Hakijana yksittäinen tutkimusorganisaatio tai konsortio

Akatemian tutkimusinfrastruktuurihaun tavoitteena on parantaa suomalaisen tutkimuksen laatua, uudistumista, kilpailukykyä ja tieteidenvälisyyttä sekä lisätä suomalaisten tutkimusympäristöjen vetovoimaisuutta. Tavoitteena on myös edistää tutkimusorganisaatioiden, tutkimusryhmien ja tutkijoiden kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Huhtikuussa on avoinna kaksi FIRI 2019 -hakua:

  • Haku 1: Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla 2014-2020 (vuoden 2018 versio) oleville infrastruktuureille ja kansainvälisille infrastruktuureille, joissa Suomi on jäsenenä. Tässä haussa voivat hakea vain infrastruktuurit, jotka on arvioitu tiekarttahaussa ja sen pohjalta otettu mukaan tiekartalle.
  • Haku 2: Uusille avauksille ja Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartan ulkopuolisille tutkimusinfrastruktuureille.

Vuonna 2020 tutkimusinfrastruktuureille järjestetään haku uudelle tiekartalle pääsemiseksi. Vuonna 2020 ei järjestetä FIRI-rahoitushakua. Seuraava FIRI-rahoitushaku järjestetään vuonna 2021. Vuoden 2021 haku tulee perustumaan vuonna 2020 uusittavaan Suomen tutkimusinfrastruktuurien strategiaan ja tiekarttaan.

Hakijana on yliopisto tai muu tutkimusorganisaatio, joka osaltaan isännöi tutkimusinfrastruktuuria ja vastaa FIRI 2019 -hakemuksesta. Usean organisaation yhteishankkeissa, konsortioissa, on yksi vastuutaho.

Akatemia on varautunut rahoittamaan tutkimusinfrastruktuureja FIRI 2019 -hauissa yhteensä 17 miljoonalla eurolla. Akatemialta haettavan rahoitusosuuden suositeltava alaraja on yksittäisen hakemuksen osalta 400 000 euroa. Konsortiohakemuksessa osahankkeen suositeltava alaraja on 200 000 euroa ja koko konsortion 600 000 euroa.

FIRI 2019 -haku 1 Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla 2014-2020 (vuoden 2018 versio) olevat infrastruktuurit ja kv-infrastruktuurit, joissa Suomi on jäsenenä: hankkeiden rahoituskausi on korkeintaan viisi vuotta. Rahoituskausi alkaa aikaisintaan 1.1.2020 ja päättyy viimeistään 31.12.2024.

FIRI 2019 -haku 2 Uudet avaukset ja tiekartan ulkopuoliset: hankkeiden rahoituskausi on korkeintaan kolme vuotta. Rahoituskausi alkaa aikaisintaan 1.1.2020 ja päättyy viimeistään 31.12.2022.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA), tutustu huolellisesti sekä alla olevaan hakuilmoitukseen että Lue myös -osion sisältöön ja erityisesti rahoitusehtoihin. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen (rahoituksen käytön yleisten ehtojen ja ohjeiden) ollessa ristiriidassa, rahoituksen käytön yleisten ehtojen ja ohjeiden sisältämä teksti on aina ensisijainen

Lue koko hakuilmoitus alta. Voit tulostaa tai tallentaa sen pdf:nä alla olevasta napista.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?