Frågor och svar om FIRI-vägvisarutlysningen 2020

Allmänt om utlysningstexterna

Akademin publicerar utlysningstexter endast som webbsidor. Vi strävar efter bättre användbarhet med utlysningstexter som har skräddarsytts för varje utlysning. Varje utlysningstext har en del som heter ”Ansökans delar och anvisningar” – den innehåller information om vad den sökande ska skriva på ansökan i e-tjänsten (SARA). Vi har också gjort det lättare att hitta anvisningarna: alla anvisningar för ansökan finns nu i en A–Ö-lista. Anvisningarna kan läsas när som helst, också mellan utlysningar. Vi har också skilda anvisningar för forskningsplatser.

Kopplingen mellan verksamhetsplanen och strategin för nationella forskningsinfrastrukturer 2020–2030

Vägvisarutlysningen i april 2020 öppnas på basis av strategin för nationella forskningsinfrastrukturer i Finland 2020–2030. De sökande ska lämna in en verksamhetsplan där de beaktar de utvecklingsområden som tas upp i strategin. De nya områdena gäller bl.a. infrastrukturens ägarskap och kompetens, verksamhetens ansvarsfullhet, hållbar utveckling, dynamik och långsiktighet. Också datahanteringsanvisningarna har förnyats i samarbete med den finländska DMP Tuuli-byrån.

Ofta frågat: Hur fyller jag i ansökan i e-tjänsten?

Vilka webbläsare stöds?

Akademins e-tjänst stöder webbläsarna Internet Explorer 9 och senare versioner, Firefox 45 och senare versioner samt Safari 9 och senare versioner.

Vem är den sökande och vem ger förbindelsen?

Sökanden och den som ger forskningsplatsens förbindelse är en forskningsorganisation som står värd för forskningsinfrastrukturen. Av tekniska skäl kan samma person inte lämna in ansökan och ge forskningsplatsens förbindelse. Den sökande måste vara forskningsorganisationens rektor/vice rektor eller generaldirektör. Också förbindelsegivaren måste vara en person av motsvarande nivå.

Normalt måste den person som gör vägvisaransökan vara forskningsorganisationens rektor/vice rektor, generaldirektör eller motsvarande.

Akademin svarar på de utmaningar som förändringarna i omvärlden medför genom att nu tillåta att en person som inte hör till den högsta ledningen gör vägvisaransökan. Vägvisaransökan kan inledas och inlämnas av en ansvarig person som godkänts av forskningsinfrastrukturens värdorganisation. Den sökande är fortsättningsvis en forskningsorganisation.

I 2020 års utlysning måste forskningsplatsens förbindelsegivare fortsättningsvis vara forskningsorganisationens rektor/vice rektor, generaldirektör eller motsvarande.

Vad är verksamhetsplanens fontstorlek och radavstånd och hur stora är marginalerna i forskningsplanens PDF-version?

Fonten är 12 pt, radavståndet 1,15 och marginalerna 20 mm (vänster och höger).

”Verksamhetsplanens rekommenderade längd är 20 sidor. Om forskningsinfrastrukturens särskilda karaktär kräver en längre beskrivning får verksamhetsplanens vara upp till 30 sidor, inklusive källhänvisningar.” Vad betyder ”särskilda karaktär”?

Den rekommenderade längden på verksamhetsplanen är 20 sidor för att informationen ska hållas kompakt med tanke på bedömningen. Ofta räcker 20 sidor dock inte nödvändigtvis till, t.ex. för forskningsinfrastrukturer som innehåller flera delhelheter (t.ex. Biocenter Finland och INAR RI). De som upplever det absolut nödvändigt får därför överskrida rekommendationen.

Räknas källförteckningen med i verksamhetsplanens sidantal?

Nej, källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med. 

Varför kan jag inte fylla i en samarbetspartners organisation? Varför kan jag inte fylla i en samarbetspartners e-postadress?

Organisationen fylls i så här: Skriv först en del av organisationens namn i fältet och välj organisationen på listan. Om organisationen inte finns, skriv ’Other organisation’ i fältet och välj den från listan. Fyll i organisationens namn i fritextfältet Övrig organisation.

E-postadressen fylls i så här: Kolla att du inte har mellanslag före eller efter e-postadressen. Du kan även skriva e-postadressen i fritextfältet.

Varför kan jag inte redigera ansökan? Varför är ansökans fält inte aktiva?

Kolla om du har givit fullmakt till en annan person att redigera din ansökan. Gå till fliken Fullmakt. Ta bort fullmakten genom att trycka på minustecknet. Endast en person åt gången kan ha fullmakt att redigera ansökan. 

Varför kan jag inte redigera konsortiepartens ansökan som har markerats som färdig, även om utlysningen är fortfarande öppen?

Konsortieledaren kan öppna en färdig ansökan av en konsortiepart på nytt för eventuella kompletteringar under Mina ansökningar > Oavslutade.

Hur många viktigaste publikationer kan ett konsortium ange?

Hela konsortiet kan ange totalt högst 20 viktigaste publikationer. Konsortieparter kan komma överens om alla 20 publikationer anges i konsortieledarens ansökan eller om varje part anger sina egna publikationer (och hur många var och en anger). 

Varför kan jag inte logga in i systemet?

Om du inte loggar ut ur e-tjänsten när du är färdig, kan det hända att du inte kommer in till e-tjänstens inloggningssida. Då ska du rensa webbläsarens cacheminne. Öppna webbläsaren på nytt eller byt webbläsare.

Kom ihåg att logga ut varje gång du slutar använda systemet. Om du har öppnat två eller flera samtidiga sessioner i e-tjänsten måste du stänga hela webbläsaren i samband med utloggning.

Ofta frågat: FIRI-vägvisarutlysningen

Kan jag delta i vägvisarutlysningen, även om jag också deltar i t.ex. utlysningen för spetsforskningsenheter?

När det gäller forskningsinfrastrukturer finns det inga begränsningar i fråga om ansökan och deltagande. Tvärtom är det bra att experternas specialkunskaper utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt.

Forskningsinfrastrukturverksamheten, vägvisaren och FIRI-utlysningarna avviker från Akademins vanliga verksamhet bl.a. så att den som lämnar in ansökan, den sökande, alltid är en forskningsorganisation. En organisation kan lämna in flera ansökningar inom samma utlysning. Vanligtvis ombeds forskningsorganisationen också i något skede av utlysningen att prioritera sina egna ansökningar. Därför framhävs rollen för dem som deltar i forskningsinfrastrukturens verksamhet uttryckligen i fråga om den sakkunskap och de specialkunskaper som de erbjuder, och de betraktas inte som ”sökande” i vanlig bemärkelse.

Svaret på frågan är alltså ja, samma person kan delta i flera FIRI-vägvisaransökningar.

Vad menas med forskningsinfrastrukturens nationella och/eller internationella funktionshelhet?

Det betyder att forskningsinfrastrukturen kan ha verksamhet på nationell nivå genom olika helheter. Helheterna kan t.ex. vara baserade vid olika organisationer eller vara bildade runt teman. Nationellt verksamma helheter kan också ha kopplingar till internationella forskningsinfrastrukturer. Alla forskningsinfrastrukturer har inte nödvändigtvis separata funktionella helheter.

Måste organisationerna bifoga en prioriteringsbilaga till ansökan?

Nej, inte i detta skede. Organisationernas förbindelse till forskningsinfrastrukturen säkerställs i ansökningsskedet på två sätt:

  1. Den sökande är infrastrukturens värdorganisation eller ett konsortium av värdar. Ansökan inleds av en rektor/vice rektor eller generaldirektör/forskningsdirektör, som också lämnar in ansökan via e-tjänsten.
  2. Den som ger forskningsplatsens förbindelse är en forskningsorganisation som står värd för forskningsinfrastrukturen. Förbindelsegivaren måste vara en person av motsvarande nivå som den sökande.

I utlysningens sista skede skickas utlåtandena på de enligt bedömningen bästa ansökningarna till de berörda sökandena (forskningsorganisationerna). Detta hjälper värdorganisationerna att fatta prioriteringsbeslut. Organisationerna ombeds lämna in de slutliga prioriteringsbilagorna till Akademin senast i slutet av september 2020. Det exakta datumet meddelas senare.

Läs mer i anvisningarna om forskningsplatsens förbindelse.

Har du frågor eller synpunkter?