FIRI 2020 - usein kysyttyjä kysymyksiä

Yleistä hakuilmoituksista

Haut on julkaistu ainoastaan verkkosivuilla. Hakuilmoitukset on räätälöity hakukohtaisesti ja siten pyritty parantamaan käytettävyyttä. Jokaiseen hakuilmoituksen lisätty "Hakemuksen osat ja niiden ohjeet" -osa, jossa on hakukohtaisesti kerrottu, mitä hakijan tulee täyttää verkkoasioinnissa (SARA). Ohjeiden löydettävyyttä on helpotettu: olemme koonneet yhteen haussa eteen tulevat asiat A:sta Ö:hön. Käyttäjä voi tutustua niihin myös hakujen välillä. Suorituspaikoille on myös luotu omat ohjeet.

Toimintasuunnitelman suhde Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien strategiaan 2020-2030

FIRI-tiekarttahaku 2020 on avattu Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien strategian 2020-2030 pohjalta. Hakijoilta pyydetään toimintasuunnitelma, jossa otetaan huomioon strategiassa esitetyt tutkimusinfrastruktuuritoiminnan kehittämisalueet. Uudet kysymykset koskevat mm. tutkimusinfrastruktuurin omistajuutta ja osaamista, toiminnan vastuullisuutta, kestävää kehitystä, dynaamisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Myös aineistohallintapolitiikkaan liittyvä ohjeistus on uudistettu yhdessä DMP Tuuli-toimiston kanssa.

Kuinka täytän hakemuksen verkkoasioinnissa: usein kysyttyä

Mitkä selaimet ovat tuettuja?

Tuetut selaimet ovat IE 9 tai uudempi, Firefox 45 tai uudempi ja Safari 9 tai uudempi.

Kuka on hakija ja antaa sitoumuksen?

FIRI-tiekarttahaussa 2020 hakijana ja suorituspaikan sitoumuksen antajana on tutkimusinfrastruktuuria isännöivä tutkimusorganisaatio. Teknisistä syistä sama henkilö ei voi jättää hakemusta ja antaa suorituspaikan sitoumusta. Hakijan täytyy olla tutkimusorganisaation rehtori/vararehtori tai pääjohtaja. Myös sitoumuksen antajan täytyy olla vastaavan tasoinen henkilö.

Normaalisti tiekarttahakemuksen tekijän täytyy olla tutkimusorganisaation rehtori/vararehtori, pääjohtaja tai vastaavan tasoinen henkilö. Akatemia vastaa toimintaympäristön muutoksista aiheutuneisiin haasteisiin mahdollistamalla nyt tiekarttahakemuksen tekijäksi vaihtoehtoisesti myös henkilön, joka ei kuulu ylimpään johtoon. Hakemuksen voi tiekarttahaussa avata ja jättää tutkimusinfrastruktuurin isäntäorganisaation hyväksymä vastuuhenkilö. Hakija on yhä tutkimusorganisaatio.

FIRI-tiekarttahaussa 2020 suorituspaikan sitoumuksen antajan täytyy edelleen olla tutkimusorganisaation rehtori/vararehtori, pääjohtaja tai vastaavan tasoinen henkilö.

Mitkä ovat toimintasuunnitelman fonttikoko, marginaali ja riviväli tutkimussuunnitelman pdf-versiossa?

Fonttikoko on 12 pt, marginaali 20 mm (vasen ja oikea) ja riviväli 1,15.

”Toimintasuunnitelman pituudeksi suositellaan 20 sivua. Jos tutkimusinfrastruktuurin erityisluonne edellyttää pidempää kuvausta, toimintasuunnitelman pituus voi olla enintään 30 sivua sisältäen lähdeviitteet.” Mitä tutkimusinfrastruktuurin erityisluonne tarkoittaa?

Toimintasuunnitelman pituussuositus on 20 sivua, jotta tieto pysyisi kompaktissa paketissa arviointia ajatellen. 20 sivua ei kuitenkaan välttämättä riitä esim. useita osakokonaisuuksia sisältäviin tutkimusinfrastruktuureihin, joista tyyppiesimerkkejä ovat esimerkiksi Biokeskus Suomi ja INAR RI. Näin ollen suosituksen ylittäminen on mahdollista niille, jotka kokevat sen välttämättömäksi.

Sisältyykö lähdeluettelo toimintasuunnitelman max. sivumäärään?

Lähdeluettelo (max. 2 sivua) ei sisälly tähän pituuteen 

Miksi yhteistyökumppanin organisaation lisäys ei onnistu? Miksi yhteistyökumppanin sähköpostiosoitteen lisäys ei onnistu?

Organisaatio lisätään seuraavasti: Aloita kirjoittamalla organisaation nimeä organisaatiokenttään ja valitse organisaation listalta. Jos organisaatiota ei löydy, kirjoita kenttään ’other organisation’ ja valitse se listalta. Lisää organisaation nimi ’Organisaatio, jos muu’ -kenttään.

Sähköpostiosoitteen lisäys: Tarkista, onko sähköpostiosoitteen edessä tai perässä välilyöntejä. Voit myös kirjoittaa sähköpostiosoitteen kenttään.

Miksi hakemuksen muokkaus ei onnistu? Miksi hakemuksen kentät eivät ole aktiivisia?

Tarkista oletko valtuuttanut toisen henkilön täyttämään hakemustasi. Näet sen hakemuslomakkeen Valtuutus -välilehdeltä. Voit poistaa valtuutuksen miinusmerkistä. Vain yhdellä henkilöllä voi olla muokkausoikeus kerrallaan. 

Miksi konsortion osapuolen valmiiksi merkitty hakemus ei ole muokattavissa, vaikka hakuaikaa on vielä jäljellä?

Konsortion johtaja voi palauttaa konsortion osapuolen hakemuksen muokattavaksi Omat hakemukset > Keskeneräiset -välilehdeltä.

Mikä on konsortion tärkeimpien julkaisujen määrä?

Koko konsortiolla voi olla yhteensä enintään 20 tärkeintä julkaisua. Osapuolet voivat sopia keskenään laitetaanko kaikki 20 julkaisua konsortion johtajan hakemukseen vai laittaako jokainen osapuoli omansa (pitää sopia montako kukin laittaa) 

Miksi en enää pääse kirjautumaan järjestelmään?

Jos et ole kirjautunut ulos järjestelmästä käytön jälkeen, voi syntyä tilanne, ettei järjestelmän kirjautumissivulle enää pääse. Silloin tyhjennä selaimesi selaushistoria (cache). Käynnistä selain uudelleen tai vaihda selainta.

Muista kirjautua järjestelmästä ulos aina, kun lopetat järjestelmän käytön. Jos samassa selaimessa on auki useampi kuin yksi istunto samanaikaisesti, tulee koko selain sulkea uloskirjautumisen yhteydessä.

Muita tarkemmin FIRI-tiekarttahakuun 2020 liittyviä kysymyksiä

Voinko olla mukana tiekarttahaussa, vaikka osallistun esim. huippuyksikköhakuun?

Tutkimusinfrastruktuurien osalta ei ole hakemiseen ja osallistumiseen liittyviä rajoituksia. Päinvastoin, on hyvä, että asiantuntijoiden erityisosaamista hyödynnetään mahdollisimman laajasti.

Tutkimusinfrastruktuuritoiminta, -tiekartta ja -rahoitushaut poikkeavat Akatemian toiminnan valtavirrasta mm. siten että hakemusten lähettäjä, hakija, on aina tutkimusorganisaatio. Se voi lähettää useita hakemuksia samaan hakuun. Tutkimusorganisaatiota pyydetään myös yleensä haun jossain vaiheessa priorisoimaan omat hakemuksensa. Näin ollen tutkimusinfrastruktuurin toiminnassa mukana olevien henkilöiden rooli korostuu nimenomaan heidän tarjoamansa asiantuntemuksen ja erityisosaamisen suhteen, eikä heitä tarkastella tavanomaisessa mielessä ”hakijoina”.

Vastaus kysymykseen on siis, että kyllä sama henkilö voi olla mukana useammassa FIRI-tiekarttahakemuksessa.

Mitä tutkimusinfrastruktuurin kansallisella ja/tai kansainvälisellä toiminnallisella kokonaisuudella tarkoitetaan?

Toiminnallisella kokonaisuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimusinfrastruktuurilla voi olla kansallisesti toimintaa erilaisten kokonaisuuksien kautta. Kokonaisuudet voivat sijaita esim. eri organisaatioissa tai olla temaattisesti muodostettu. Kansallisesti toimivilla kokonaisuuksilla voi olla yhteyksiä myös kansainvälisiin tutkimusinfrastruktuureihin. Kaikilla tutkimusinfrastruktuureilla ei välttämättä ole erillisiä toiminnallisia kokonaisuuksia.

Tarvitseeko organisaatioiden jättää hakemuksen liitteeksi ns. priorisointilista?

Ei tarvitse tässä hakuvaiheessa. Organisaatioiden sitoutuminen ao. tutkimusinfrastruktuuriin varmistetaan hakuvaiheessa kahdella tavalla:

  1. Hakijana on tutkimusinfrastruktuuria isännöivä tutkimusorganisaatio tai niiden muodostaman konsortio. Hakemuksen tekemisen aloittaa rehtori/vararehtori tai pääjohtaja/tutkimusjohtaja, joka myös jättää (submit) hakemuksen verkkoasioinnin kautta Suomen Akatemian käsiteltäväksi.
  2. Suorituspaikan sitoumuksen antajana on tutkimusinfrastruktuuria isännöivä tutkimusorganisaatio. Sitoumuksen antajan täytyy olla hakijaa vastaavan tasoinen henkilö.

Haun päätösvaiheessa arvioinnin perusteella parhaimmiston lausunnot lähetetään asianomaisille hakijoille (tutkimusorganisaatiot). Tämä tukee tutkimusinfrastruktuureita isännöivien organisaatioiden priorisointipäätöksiä. Organisaatioita pyydetään toimittamaan lopulliset priorisointilistat Suomen Akatemiaan syyskuun 2020 loppuun mennessä. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan lähempänä.

Katso tarkemmin: Sitoumusohje

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?