CHIST-ERA-utlysning 2020: hjärn-datorgränssnitt och hållbar IKT

15.1.2021
1.3.2021
1 mn euro
Start tidigast i januari 2022, finansieringstid högst 3 år
Under behandling

Finlands Akademi deltar i ERA-NET-nätverket CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies), som syftar till att stödja forskning inom IKT och relaterade områden. Genom sitt deltagande i nätverket främjar Akademin finländska forskares möjligheter att samarbeta med andra europeiska forskare för att stärka forskningens kvalitet, genomslag och förnyelse både i Finland och internationellt.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?