Aiesuunnitelma: akatemiaohjelmat

Aiesuunnitelman pituus on enintään 4 sivua ja konsortiohakemuksissa enintään 6 sivua. Fontti on Times New Roman 12 pt, riviväli 1,5 ja marginaalit 20 mm.  Kirjallisuusviitteet on lisättävä suoraan tekstiin (tekijä etc. vuosiluku). Sivun alaviitteitä ei voi käyttää.

Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa: verkkoasioinnin ohjeet.

Hakijan ja hankkeen tiedot

 • Tutkimushankkeen nimi
 • Konsortion lyhenne (jos kyseessä konsortiohakemus)
 • Konsortion johtajan / hakijan nimi ja tutkimustyön suorituspaikka
 • Osahankkeiden johtajien nimet ja tutkimustyön suorituspaikat (jos kyseessä konsortiohakemus)

Tutkimuksen ydinajatus

 • Tausta ja tavoitteet
 • Odotettavissa olevat tulokset sekä tieteellinen vaikuttavuus
 • Läpimurtopotentiaali (tieteen uudistuminen)
 • Tutkimushankkeen yhteiskunnalliset vaikutukset ja vaikuttavuus
 • Perustelut, kuinka tutkimushanke sopii tähän akatemiaohjelmaan ja sen tavoitteisiin

Tutkimuksen toteutus

 • Toteutus ja aikataulu
 • Tutkimushankkeen tärkeimmät tutkimusmenetelmät
 • Kuvaus tutkimusryhmästä
 • Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

Lähdeluettelo

Liitä aiesuunnitelma hakemukseen verkkoasioinnissa. Nimeä liitetiedosto seuraavasti: sukunimesi_intent.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?