Aiesuunnitelma: akatemiaohjelmat

Aiesuunnitelman pituus on enintään 6 sivua. Lähdeluettelo (enintään kaksi sivua) lasketaan mukaan aiesuunnitelman pituuteen. Fontti on Carlito/Calibri 12 pt, riviväli 1 ja marginaalit 20 mm. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin (esim. tekijä, vuosiluku tai [numero]). Sivun alaviitteitä ei voi käyttää.

Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa: verkkoasioinnin ohjeet

Hakijan ja hankkeen tiedot

 • Tutkimushankkeen nimi
 • Konsortion lyhenne (jos kyseessä konsortiohakemus)
 • Konsortion johtajan / hakijan nimi ja tutkimustyön suorituspaikka
 • Osahankkeiden johtajien nimet ja tutkimustyön suorituspaikat (jos kyseessä konsortiohakemus)

Tutkimuksen ydinajatus

 • Tausta ja tavoitteet
 • Odotettavissa olevat tulokset sekä tieteellinen vaikuttavuus
 • Läpimurtopotentiaali (tieteen uudistuminen)
 • Tutkimushankkeen yhteiskunnalliset vaikutukset ja vaikuttavuus
 • Perustelut, kuinka tutkimushanke sopii tähän akatemiaohjelmaan ja sen tavoitteisiin

Tutkimuksen toteutus

 • Toteutus ja aikataulu
 • Tutkimushankkeen tärkeimmät tutkimusmenetelmät
 • Kuvaus tutkimusryhmästä
 • Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

Lähdeluettelo

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?