Aiesuunnitelma: akatemiaohjelmat

Aiesuunnitelma tehdään verkkoasioinnissa Aiesuunnitelma-välilehdellä. Aiesuunnitelmaa ei voi jättää liitteenä. Lue hakuilmoitus huolellisesti ennen kuin alat kirjoittaa tutkimussuunnitelmaa.

Aiesuunnitelman pituus on enintään 4 sivua, ellei hakuilmoituksessa ole muuta mainittu. Lähdeluetteloa (enintään kaksi sivua) ei lasketa aiesuunnitelman pituuteen mukaan. Fontti on Times New Roman 12 pt, riviväli 1,15 ja marginaalit 20 mm. Lähdeviitteet on lisättävä suoraan tekstiin (esim. tekijä, vuosiluku tai [numero]). Sivun alaviitteitä ei voi käyttää.

Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa: verkkoasioinnin ohjeet

Hakijan ja hankkeen tiedot

 • Tutkimushankkeen nimi
 • Konsortion lyhenne (jos kyseessä konsortiohakemus)
 • Konsortion johtajan / hakijan nimi ja tutkimustyön suorituspaikka
 • Osahankkeiden johtajien nimet ja tutkimustyön suorituspaikat (jos kyseessä konsortiohakemus)

Tutkimuksen ydinajatus

 • Tausta ja tavoitteet
 • Odotettavissa olevat tulokset sekä tieteellinen vaikuttavuus
 • Läpimurtopotentiaali (tieteen uudistuminen)
 • Tutkimushankkeen yhteiskunnalliset vaikutukset ja vaikuttavuus
 • Perustelut, kuinka tutkimushanke sopii tähän akatemiaohjelmaan ja sen tavoitteisiin

Tutkimuksen toteutus

 • Toteutus ja aikataulu
 • Tutkimushankkeen tärkeimmät tutkimusmenetelmät
 • Kuvaus tutkimusryhmästä
 • Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

Lähdeluettelo

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?