Planskiss

Planskisser används i det första steget av sådana utlysningar som genomförs i två steg. Exempelvis utlysningar som öppnas inom akademiprogram kan i vissa fall ha två steg: i det första steget inlämnas en kort preliminär ansökan och i det andra steget en fullständig ansökan och en forskningsplan.

Planskissen görs enligt ifrågavarande utlysnings anvisningar. Närmare uppgifter ges i utlysningstexten.

Planskiss i ansökan om finansiering inom akademiprogram

Har du frågor eller synpunkter?