Liikkuvuustuki tutkimushankkeissa

Liikkuvuustukea haetaan hakemuksessa tutkimussuunnitelman toteuttamiseen liittyvinä tutkimuskuluina. Liikkuvuustukea haetaan suorituspaikan omien käytäntöjen mukaisesti. Lisätietojen saamiseksi rahoituksen hakijan kannattaa olla yhteydessä suorituspaikan henkilöstö- ja taloushallintoon.

Liikkuvuustuella voidaan kattaa tutkijan ulkomailla työskentelystä aiheutuvia kustannuksia. Liikkuvuustukea haetaan lomakkeen Hankkeen rahoitus -välilehdellä, kohdassa ”Matkakustannukset”. Liikkuvuustuki on perusteltava. Tukea voidaan myöntää myös perheen matkakuluihin, mikäli tämä on suorituspaikan käytäntöjen mukaista.

Tieteellisten toimikuntien, tutkimusinfrastruktuurikomitean ja strategisen tutkimuksen neuvoston linjaukset liikkuvuuden tukemisesta voivat poiketa toisistaan. Tutustu luottamuselimiemme linjauksiin.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?