FIRI2024 Tutkimusinfrastruktuurien tiekarttahaku, 2. vaihe Tutkimusinfrastruktuurin rahoitushakemuksen toimintasuunnitelma

Yleiset toimintasuunnitelman ohjeet

Toimintasuunnitelma jätetään PDF-liitteenä verkkoasioinnissa Toimintasuunnitelma-välilehdellä. Lue hakuilmoitus huolellisesti ja tutustu arviointiohjeeseen ja -lomakkeeseen ennen kuin alat kirjoittaa toimintasuunnitelmaa.

 • Toimintasuunnitelman pituus on enintään 3 sivua
 • Paperikoko on A4
 • Fontti on Calibri/Carlito 12 pt
 • Riviväli on 1
 • Marginaalit ovat 20 mm
 • Tekstin tasaus on vasemmalle
 • Kappaleiden sisennystä ei saa käyttää
 • Taulukoiden ja kuvien fonttien koko on oltava vähintään 10 pt
 • Teksti kirjoitetaan yksipalstaisena
 • Hakemukseen liitettävän PDF-liitteen enimmäiskoko on 50 MB
 • Hankekuvaus kirjoitetaan englanniksi

Hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi annettuja ohjeita ja rakennetta tulee noudattaa.

Toimintasuunnitelma kirjoitetaan mallipohjalle.

Teknisestä toteutuksesta on tarkemmat ohjeet verkkosivulla kohdassa: Verkkoasioinnin ohjeet.

Kehityshankkeen nimi:

Tutkimusinfrastruktuurin nimi:

 • on oltava samassa muodossa kuin verkkoasioinnin pudotusvalikosta poimittu tutkimusinfrastruktuurin nimi tai kohtaan ”muu” kirjoitettu nimi

Tutkimusinfrastruktuurin johtajan nimi:

Kehityshankkeen kuvaus

 • Kuvaa tiekarttahakemuksen ensimmäisessä vaiheessa esitetty hanke konkreettisesti. Mihin hanketta tarvitaan tutkimusinfrastruktuurin kehittämisessä? Mitä toimia se edellyttää? Kerro hankkeen toteuttamisen aikataulu ja siihen liittyvät työvaiheet.
 • Hakeeko koko tutkimusinfrastruktuurikonsortio hanketta?
 • Minkälaista osaamista hankkeen toteuttaminen edellyttää?
 • Miten hanke edistää tutkimusinfrastruktuurin palveluita? Onko hankkeella vaikutusta käyttäjäkuntaan?
 • Miten hankkeessa huomioidaan vihreä siirtymä?
 • Esitä lyhyesti hankkeen riskienhallintasuunnitelma.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?