FIRI - Isäntäorganisaation priorisointiliite

Tutkimusinfrastruktuuria osaltaan isännöivän tutkimusorganisaation FIRI2021-rahoitushaun hakemusten priorisointiliite

Yleisperiaatteet

 • Isäntäorganisaatiolla tarkoitetaan yliopistoa tai muuta tutkimusorganisaatiota, joka vastaa tutkimusinfrastruktuurista tai infrastruktuuriverkoston osasta.
 • Organisaatioille (rehtoraatti tai vastaava) lähetetään priorisoitavat hakemukset priorisointityön tueksi haun päättymisen jälkeen (touko-kesäkuussa 2021).
 • Priorisointiliitteet toimitetaan allekirjoitettuina Suomen Akatemian kirjaamoon (kirjaamo@aka.fi) viimeistään 3.9.

Toteutus

 • Kukin isäntäorganisaatio voi laatia kaksi listaa niistä hakemuksista, joihin se haluaa sitoutua.
  • H-lista (Hakija-lista): Vastuuhakijan listalla luetellaan hakemukset, joissa isäntäorganisaatio on vastuullinen hakija.
  • Samalle H-listalle sijoitetaan molempien hakujen hakemukset (FIRI2021 Tiekartta ja FIRI2021 tiekartan ulkopuoliset).
  • O-lista (Osahakija-lista): Osahakijan listalla luetellaan hakemukset, joissa isäntäorganisaatio on hakija konsortio-osapuolena, mutta ei vastuullisena hakija
  • Samalle O-listalle sijoitetaan molempien hakujen hakemukset (FIRI2021 Tiekartta ja FIRI2021 tiekartan ulkopuoliset).
  • Liitteeseen perustellaan vapaamuotoisesti (3-5 lauseella) jokaisen ryhmän osalta se, miksi hakemukset on sijoitettu kyseiseen ryhmään (A-C).
 • Kummallakin listalla (H ja O) isäntäorganisaatio priorisoi hakemuksensa sijoittamalla ne ryhmiin A, B ja C
  • A-ryhmään sijoitetaan hakemukset, joita isäntäorganisaatio priorisoi Tiekarttahaussa eniten. A-ryhmässä voi olla enintään 30% listan hakemuksista. H-ryhmän prosenttiosuus lasketaan H-ryhmän hakemuksista ja O-ryhmän prosenttiosuus O-ryhmän hakemuksista. Jos hakemuksia on vain muutama, A-ryhmään voi sijoittaa ainakin yhden hakemuksen.
  • B-ryhmään sijoitetaan hakemukset, joita isäntäorganisaatio priorisoi Tiekarttahaussa toiseksi eniten. B-ryhmässä voi olla enintään 40% listan hakemuksista. Jos hakemuksia on vain muutama, B-ryhmään voi sijoittaa ainakin yhden hakemuksen.
  • C-ryhmään sijoitetaan hakemukset, joita isäntäorganisaatio priorisoi Tiekarttahaussa kolmanneksi eniten.

Malli

Vastuuhakijan lista (H-lista)

Lyhyt perustelu (3-5 lausetta/ryhmä)

HA-ryhmän hakemukset   

-

-

 

 

HB-ryhmän hakemukset

-

-

 

 

HC-ryhmän hakemukset

-

-

 

 

 

 

 

Osahakijan lista (O-lista)

Lyhyt perustelu (3-5 lausetta/ryhmä)

OA-ryhmän hakemukset

-

-

                         

 

OB-ryhmän hakemukset

-

-

 

 

OC-ryhmän hakemukset

-

-

 

 

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?