Progressrapport och mellanrapport

Om du har pågående akademifinansiering som ännu inte har slutrapporterats, ska du som en del av ansökan fylla i en progressrapport för varje orapporterat finansieringsbeslut. I progressrapporten ska du beskriva projektets framsteg och/eller centrala resultat samt hur projektet anknyter till den finansiering som nu söks. Närmare instruktioner om progressrapporten finns i anvisningarna för ansökan.

I vissa bidragsformer krävs en mellanrapport under projektets gång. Mellanrapporten görs i e-tjänsten och dess format motsvarar slutrapportens format. Mellanrapporten ersätter inte slutrapporten, men en tidigare mellanrapport kan användas som underlag för en ny mellanrapport eller en slutrapport.

För att fylla i en mellanrapport i e-tjänsten, gå till fliken Rapporter under det ursprungliga finansieringsbeslutet. Välj ’Visa projekt som ska rapporteras’ (om rapporteringen inte har inletts) eller fortsätt på en oavslutad rapport. Fyll i de uppgifters om begärs och lämna in rapporten.

Har du frågor eller synpunkter?