Progressrapport och mellanrapport

Om du har pågående akademifinansiering för vilken det ännu inte har lämnats någon slutrapport, ska du som en del av ansökan ifylla en progressrapport för varje orapporterat finansieringsbeslut. Detta gäller inte en sökande som är ansvarig person i en bidragsform där mottagaren är en organisation.

I progressrapporten ska du beskriva projektets framsteg och/eller centrala resultat samt hur projektet anknyter till den finansiering som nu söks. Närmare instruktioner om progressrapporten finns i anvisningarna för ansökan.

Du kan också fylla i en mellanrapport i e-tjänsten. En mellanrapport kan krävas i vissa bidragsformer. För att fylla i en mellanrapport, gå till fliken Rapporter under det ursprungliga finansieringsbeslutet. Välj ’Visa projekt som ska rapporteras’ (om rapporteringen inte har inletts) eller fortsätt på en oavslutad rapport. Fyll i de uppgifters om begärs och lämna in rapporten.

Mellanrapporten ersätter inte slutrapporten, men en mellanrapport som lämnats tidigare kan användas som underlag för en ny mellanrapport eller en slutrapport.

Har du frågor eller synpunkter?