Spetsforskningsenheten Virtuellt laboratorium för atmosfäriska transformationer på molekylnivå

Virtuellt laboratorium för atmosfäriska transformationer på molekylnivå

Vehkamäki Hanna Helsingfors universitet (HU); Eskola Arkke Johannes (HU); Kangasluoma Juha (HU); Kurten Theo (HU); Lehtinen Kari Östra Finlands universitet (ÖFU); Puolamäki Kai (HU); Rinke Patrick Aalto-universitetet (AU); Rissanen Matti Tammerfors universitet (TU); Schobesberger Siegfried (ÖFU) och Sipilä Mikko (HU)

Att förstå uppkomsten av aerosolpartiklar i atmosfären är livsviktigt eftersom partiklarna å ena sidan hjälper till att kyla ner klimatet, men å andra sidan också ökar dödligheten på grund av dålig luftkvalitet. Ett centralt problem när det gäller att förutspå uppkomsten av aerosoler är det enorma antalet deltagande föreningar och processer och deras komplexitet.

Spetsforskningsenheten Virtuellt laboratorium för atmosfäriska transformationer på molekylnivå kombinerar metoder inom atmosfärvetenskap och informationsbehandling till ett virtuellt laboratorium för att undersöka uppkomsten av aerosoler i atmosfären. Till detta kombineras interaktivt experimentella och teoretiska toppmetoder inom kemi, fysik och artificiell intelligens. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för enheten att lösa många olösta problem inom atmosfärvetenskapen, till exempel att identifiera de reaktioner som är ansvariga för uppkomsten och tillväxten av organiska nanopartiklar. Versionerna som skräddarsytts för den vetenskapliga kommunikationen vid spetsenhetens virtuella laboratorium erbjuder också skolelever och allmänheten en möjlighet till insikter, inte bara om atmosfären utan också om den vetenskapliga processen i allmänhet.

Mer information:

Har du frågor eller synpunkter?