Spetsforskningsenheten för trädbiologi

Trädbiologi

Helariutta Yrjö Helsingfors universitet (HU); Kangasjärvi Jaakko (HU) och Mähönen Ari Pekka (HU)

Vid spetsforskningsenheten för trädbiologi undersöker man hur generna styr trädens kolsänkefunktion. Skogsträden fungerar som centrala kolsänkor i fråga om att binda koldioxid som orsakar klimatförändringen. De tar in koldioxid via luftspringor i bladen. Koldioxiden binds till kolhydrat-, dvs. sockermolekyler i bladens grönpartiklar, och dessa sockerföreningar transporteras till trädstammen via floemet. Stamcellszonen kambium som finns i stammen styr slutligen kanaliseringen av assimileringsprodukterna från bladen till trädets tillväxt.

Vid spetsforskningsenheten undersöks dessa biologiska fenomen till en början separat. Slutligen sammanställer den mångvetenskapliga forskningsgruppen informationen till en enhetlig modell med vars hjälp man utreder varför vissa trädindivider fungerar som effektivare kolsänkor än andra. Med hjälp av den nya forskningsinformationen strävar man bland annat efter att effektivisera skogsträdens kolsänkeeffekt.

Mer information:

Har du frågor eller synpunkter?