Metsäpuiden biologian huippuyksikkö

Metsäpuiden biologia

Helariutta Yrjö Helsingin yliopisto (HY); Kangasjärvi Jaakko (HY) ja Mähönen Ari Pekka (HY)

Metsäpuiden biologian huippuyksikössä tutkitaan, miten geenit ohjaavat puiden hiilinielutoimintaa. Metsäpuut toimivat keskeisinä hiilinieluina ilmastonmuutosta aiheuttavan hiilidioksidin sitomisessa. Ne ottavat hiilidioksidin sisäänsä lehdissä olevien ilmarakojen kautta. Hiilidioksidi sitoutuu hiilihydraatti- eli sokerimolekyyleihin lehtien viherhiukkasissa, ja nämä sokeriyhdisteet kulkeutuvat puun runkoon nilasolukkoa pitkin. Lopulta rungossa toimiva kantasoluvyöhyke jälsi ohjaa lehdestä tulevien yhteyttämistuotteiden kanavoitumista puun kasvuun.

Huippuyksikössä tutkitaan näitä biologisia ilmiöitä aluksi erikseen. Lopulta monitieteinen tutkimusryhmä koostaa tiedon yhtenäiseksi malliksi, jonka avulla selvitetään, miksi toiset puuyksilöt toimivat tehokkaampina hiilinieluina kuin toiset. Uuden tutkimustiedon avulla pyritään muun muassa tehostamaan metsäpuiden hiilinieluvaikutusta.

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?