Spetsforskningsenheten för skatteforskning

Skatteforskning

Kotakorpi Kaisa Tammerfors universitet (TU); Harju Jarkko (TU); Kosonen Tuomas Statens ekonomiska forskningscentral VATT (VATT) och Pirttilä Jukka Helsingfors universitet (HU)

De moderna välfärdsstaterna samlar in en stor del av nationalprodukten i form av skatteinkomster och därför påverkar skattesystemet avsevärt den ekonomiska verksamheten. Beskattning behövs också för att lösa miljö- och hälsoproblem samt för att uppnå en rättvis inkomstfördelning.

Vid spetsforskningsenheten för skatteforskning undersöker man alla delområden inom beskattning genom att mångsidigt utnyttja bland annat omfattande registermaterial, enkätmaterial och stickprov samt genom att skapa ny teori. I undersökningen utmanas tidigare uppfattningar om hur beskattningen påverkar företagens och de privata skattebetalarnas verksamhet, och resultaten kan på ett väsentligt sätt påverka de samhällspolitiska rekommendationerna om ett bra skattesystem. Forskningen genomförs som ett samarbete mellan finländska institutioner som bedriver ekonomisk skatteforskning på hög nivå och internationella toppforskare inom branschen.

Mer information:

Har du frågor eller synpunkter?