Verotutkimuksen huippuyksikkö

Verotutkimus

Kotakorpi Kaisa Tampereen yliopisto (TAU); Harju Jarkko (TAU); Kosonen Tuomas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ja Pirttilä Jukka Helsingin yliopisto (HY)

Modernit hyvinvointivaltiot keräävät suuren osan kansantuotteesta verotuloina, ja siksi verojärjestelmä vaikuttaa merkittävästi talouden toimintaan. Verotusta tarvitaan myös ympäristö- ja terveysongelmien ratkaisussa sekä oikeudenmukaisen tulonjaon saavuttamisessa.

Verotutkimuksen huippuyksikössä tutkitaan kaikkia verotuksen osa-alueita hyödyntämällä monipuolisesti muun muassa laajoja rekisteriaineistoja, kyselyaineistoja ja satunnaiskokeita sekä luomalla uutta teoriaa. Tutkimuksessa haastetaan aiempia käsityksiä verotuksen vaikutuksista yritysten ja yksityisten veronmaksajien toimintaan, ja sen tulokset voivat vaikuttaa olennaisella tavalla hyvää verojärjestelmää koskeviin yhteiskuntapoliittisiin suosituksiin. Tutkimus tehdään yhteistyönä suomalaisten korkeatasoista taloustieteellistä verotutkimusta tekevien instituutioiden kesken ja alan kansainvälisten huippututkijoiden kanssa.

Lisätietoa:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?