Spetsforskningsenheten för musik, medvetande, kropp och hjärna

Musik, medvetande, kropp och hjärna

Toiviainen Petri Jyväskylä universitet (JU); Huotilainen, Minna Helsingfors universitet (HU) och Särkämö Teppo (HU)

Spetsforskningsenheten för musik, medvetande, kropp och hjärna forskar i musik som en multimodal upplevelse och som en mångsidig förändringskraft under hela livscykeln – både i hälsa och i sjukdom. Enhetens forskning är flervetenskaplig och empirisk, såväl grundforskning som tillämpad forskning. I forskningen kombineras kognitiv musik- och neurovetenskap, musikterapi, psykologi, pedagogik och informationsbehandling.

Spetsforskningsenheten utreder hur musikens kognitiva, emotionella, fysiska och interaktiva upplevelser förändras under livscykeln. Dessutom undersöker man hur dessa uppträder vid olika sjukdomar och störningar och hur musikbaserade interventioner kan optimeras för att stöda inlärningen och förbättra det emotionella, kognitiva, motoriska och sociala välbefinnandet både i vardagen och i utbildnings- och rehabiliteringsbruk. Enhetens forskning går också in på de individuella, situationsbundna, psykologiska och neurala mekanismer som ligger bakom fenomenen i fråga och som förklarar musikens effekt.

Har du frågor eller synpunkter?