Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksikkö

Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimus

Toiviainen Petri Jyväskylän yliopisto (JY); Huotilainen, Minna Helsingin yliopisto (HY) ja Särkämö Teppo (HY)

Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksikkö tutkii musiikkia multimodaalisena kokemuksena ja monipuolisena muutosvoimana läpi elämänkaaren ─ sekä terveydessä että sairaudessa. Yksikön tutkimus on monitieteistä ja empiiristä, niin perustutkimusta kuin soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksessa yhdistetään kognitiivista musiikki- ja neurotiedettä, musiikkiterapiaa, psykologiaa, kasvatustiedettä ja tietojenkäsittelytiedettä.

Huippuyksikkö selvittää, kuinka musiikin kognitiiviset, emotionaaliset, keholliset ja vuorovaikutukselliset kokemukset muuttuvat elämänkaaren aikana. Lisäksi tutkitaan, miten nämä ilmenevät erilaisissa sairauksissa ja häiriöissä ja kuinka musiikkipohjaiset interventiot voidaan optimoida tukemaan oppimista ja parantamaan emotionaalista, kognitiivista, motorista ja sosiaalista hyvinvointia sekä arkielämässä että koulutus- ja kuntoutuskäytössä. Yksikön tutkimus pureutuu myös kyseisten ilmiöiden taustalla oleviin yksilöllisiin, tilannesidonnaisiin, psykologisiin ja neuraalisiin mekanismeihin, jotka selittävät musiikin tehon.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?