Spetsforskningsenheten för kvarkmateria

Kvarkmateria

Lappi Tuomas Jyväskylä universitet (JU); Eskola Kari (JU); Kim Dong (JU); Paukkunen Hannu Tuomas (JU) och Räsänen Sami (JU) 

Spetsforskningsenheten för kvarkmateria undersöker starka interaktioner mellan de yttersta beståndsdelarna i vanlig materia, kvarkar och gluoner. Denna växelverkan beskrivs av teorin om kvantkromodynamik. Spetsforskningsenheten har som mål att förstå hur kvarkarnas och gluonernas egenskaper förändras så de blir observerbara vid högenergiska partikelkollisionsexperiment. Vid spetsforskningsenheten granskas i synnerhet hur och när ämnet övergår i ett nytt aggregationstillstånd vid namn kvark-gluonplasma, där kvarkarna och gluonerna rör sig fritt.

Spetsforskningsenheten består av tre teoretiska och två experimentella forskningsgrupper. Teorigruppernas forskning hjälper till att förstå mätningar med CERNs LHC-accelerator samt med världens effektivaste mikroskop, den blivande EIC-acceleratorn, vars byggarbete inleds i USA under de närmaste åren. De experimentella forskningsgrupperna deltar i den experimentella forskningen kring kvark-gluonplasma vid LHC:s provstation ALICE.

Mer information:

Har du frågor eller synpunkter?