Spetsforskningsenheten för inlärningens dynamik och interventioner

Inlärningens dynamik och interventioner

Leppänen Paavo Jyväskylä universitet (JU); Aro Mikko (JU) och Korja Riikka Åbo universitet (ÅU)

Utvecklingen av inlärningssvårigheter påverkas av många olika faktorer som har samband med varandra. Dessa faktorer spelar en viktig roll för varför vissa klarar av kraven från ett samhälle i snabb förändring medan andra inte gör det. Inlärningssvårigheter förekommer hos cirka 10–20 procent av befolkningen och de har stor inverkan på individens livskvalitet. Dessutom har inlärningssvårigheter stora ekonomiska konsekvenser för skolvärlden samt för hälso- och socialvårdssystemen.

Forskarna vid spetsforskningsenheten för inlärningens dynamik och interventioner kommer från olika forskningsområden. Forskarna tillämpar ett förenande och individcentrerat tillvägagångssätt på flera nivåer när de utreder de neurobiologiska, kognitiva, socioemotionella, motivationella och miljömässiga faktorer som ligger bakom inlärningssvårigheter. Spetsforskningsenheten fördjupar och breddar förståelsen för de risker och skyddsfaktorer som påverkar inlärningen och välbefinnandet samt utvecklar effektiva stödmetoder som kan användas i olika inlärningsmiljöer.

Har du frågor eller synpunkter?