Oppimisen dynamiikan ja interventiotutkimuksen huippuyksikkö

Oppimisen dynamiikka ja interventiotutkimus

Leppänen Paavo Jyväskylän yliopisto (JY); Aro Mikko (JY) ja Korja Riikka Turun yliopisto (TY)

Oppimisen vaikeuksien kehittymiseen vaikuttavat monenlaiset toisiinsa yhteydessä olevat tekijät. Näillä tekijöillä on tärkeä rooli siinä, miksi jotkut selviytyvät ja toiset eivät nopeasti muuttuvan yhteiskunnan vaatimuksista. Oppimisen vaikeuksia esiintyy noin 10–20 prosentilla väestöstä, ja niillä on suuri vaikutus yksilön elämänlaatuun. Lisäksi oppimisen vaikeuksilla on suuria taloudellisia vaikutuksia koulumaailmaan sekä terveyden ja sosiaalihuollon järjestelmiin.

Oppimisen dynamiikan ja interventiotutkimuksen huippuyksikön tutkijat tulevat eri tutkimusaloilta. Tutkijat soveltavat yhdistävää ja monitasoista henkilökeskeistä lähestymistapaa, kun he selvittävät oppimisen vaikeuksien taustalla olevia neurobiologisia, kognitiivisia, sosio-emotionaalisia, motivationaalisia ja ympäristöllisiä tekijöitä. Huippuyksikkö syventää ja monipuolistaa ymmärrystä oppimiseen ja hyvinvointiin vaikuttavista riskeistä ja suojaavista tekijöistä sekä kehittää vaikuttavia tuen keinoja käytettäväksi erilaisissa oppimisympäristöissä.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?