Oväntat genomslag

Spetsforskningsenheternas genomslagsberättelser visar att forskarna deltar på många olika sätt i den samhälleliga dialogen och samhällelig påverkan. Som ett tecken på detta identifierade enheterna vid sidan av den akademiska världens utmärkelser de samhälleliga priser som forskarna fick.

I enheternas utvärderingar konstaterades också att man med hjälp av forskningsresultaten modigt har försökt påverka beslutsfattandet även i samband med kontroversiella samhälleliga teman. Då har utmaningen ställvis varit den oväntade polariseringen av samhällsdebatten.

”Ifrågasättandet av vetenskaplig information har ökat i Finland. Forskarnas aktiva deltagande i medborgardebatten har ibland lett till att situationen mellan olika parter har blivit inflammerad. Forskare har svartmålats på olika plattformar och anklagats för att förkasta vetenskaplig objektivitet. Forskare har utnämnts till agendaforskare och likställts med lobbyister från olika marknadsmaskinerier. Enskilda forskare har också stött på att de särskilt i sociala medier exempelvis blivit kallade till pseudoforskare efter att ha deltagit i offentliga tillställningar där de behandlat sina forskningsämnen i egenskap av experter.”

Å andra sidan har man kunnat utnyttja forskningens oväntade genomslag. Forskningsapplikationer som utnyttjar oförutsedda upptäckter har bland annat kommersialiserats till ny affärsverksamhet och nya produkter.

Enheterna bedömer ett nära samarbete och ett gemensamt språk i en inkluderande verksamhetsmiljö som en av de viktigaste förutsättningarna för genombrott som uppstår av en slump:

”Framgångsrik tvärvetenskaplighet är att skapa nytt som leder till något som inte tydligt hör till ett visst område.”

Har du frågor eller synpunkter?