Odottamatonta vaikuttavuutta

Huippuyksiköiden vaikuttavuustarinat osoittavat, että tutkijat osallistuvat lukuisilla erilaisilla tavoilla yhteiskunnalliseen dialogiin ja vaikuttamiseen. Yhdeksi indikaattoriksi tästä yksiköt tunnistivat akateemisen maailman tunnustusten ohella tutkijoiden saamat yhteiskunnalliset palkinnot.

Yksiköiden arvioissa myös todettiin, että tutkimustulosten avulla on pyritty rohkeasti vaikuttamaan päätöksentekoon kiistanalaistenkin yhteiskunnallisten teemojen yhteydessä. Tällöin haasteena on paikoitellen ollut yhteiskunnallisen keskustelun odottamattoman kiihkeä polarisoituminen.

”Tieteellisen tiedon kyseenalaistaminen on lisääntynyt Suomessa. Tutkijoiden aktiivinen osallistuminen kansalaiskeskusteluun on johtanut välillä eri osapuolten väliseen tilanteen tulehtumiseen. Tutkijoita on saatettu mustamaalata eri alustoilla ja syyttää tieteellisen objektiivisuuden hylkäämisestä. Tutkijoita on nimitelty agendatutkijatutkijoiksi ja rinnastettu erilaisten markkinakoneistojen lobbareihin. Yksittäiset tutkijat ovat myös kohdanneet erityisesti somessa esimerkiksi pseudotutkijaksi nimittelyä osallistuttuaan asiantuntijan roolissa julkisiin tilaisuuksiin, joissa on käsitelty heidän tutkimusaiheitaan.”

Toisaalta tutkimuksen vaikuttavuuden odottamattomia vaikutuksia on pystytty hyödyntämäänkin. Ennakoimattomia löydöksiä hyödyntäviä tutkimussovelluksia on muun muassa onnistuttu kaupallistamaan uudeksi liiketoiminnaksi ja tuotteiksi.

Erääksi oleellisimmaksi sattumalta syntyvien läpimurtojen mahdollistajaksi yksiköt arvioivat tiiviin yhteistyön ja yhteisen kielen inklusiivisessa toimintaympäristössä:

”Menestyvä monitieteisyys on uuden luomista, jossa tuloksena on jotain, joka ei ole selkeästi tiettyä alaa.”

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?