Spetsforskningsenheten för stamcellsmetabolism

Stamcellsmetabolism

Pekka Katajisto (Helsingfors universitet, HU), Ville Hietakangas (HU), Timo Otonkoski (HU) och Henna Tyynismaa (HU)

Stamcellsforskningen kan möjliggöra många nya behandlingsstrategier till exempel för ersättning av skadade organ eller åldersrelaterade sjukdomar, som cancer och neurodegenerativa sjukdomar. Mekanismerna som styr stamcellernas funktion måste dock kännas till bättre än i nuläget för att potentialen i stamcellsbaserade behandlingar kan användas till fullo. Stamcellernas metabolism avviker från övriga celler, men dess roll förstås ännu inte helt.

Spetsforskningsenheten för stamcellsmetabolism fokuserar på betydelsen av stamcellernas ämnesomsättning för stamcellernas funktion och för att upprätthålla stamcellerna. Enheten studerar även hur stamcellernas funktion kan styras genom att reglera deras metabolism och på det sättet främja utvecklingen av stamcellsbaserade behandlingar.

Mer information:

Har du frågor eller synpunkter?