Spetsforskningsenheten för Mellanösterns forna imperier

Mellanösterns forna imperier

Saana Svärd (Helsingfors universitet, HU), Antti Lahelma (HU) och Jason Silverman (HU)

Spetsforskningsenheten studerar processer för hur identiteten formades i forna imperier i Mellanöstern. Forskningen använder olika metoder och teorier på ett mångsidigt sätt, bland annat från sociologi och arkeologi, och utnyttjar metoder och digitala verktyg för kulturarvsforskning.

Forskarna i spetsforskningsenheten försöker förstå imperiernas inverkan på uppkomsten av och verksamheten i sociala grupper samt i synnerhet uppkomsten av lokala och minoritetsidentiteter. Enheten fokuserar på tiden för stora politiska omvälvningar i Mellanöstern under det första årtusendet före vår tideräkning. Den förverkligar sina målsättningar genom att studera den nyassyriska, nybabyloniska, persiska, grekiska och romerska perioden i Mellanöstern med hjälp av flera tvärvetenskapliga metoder och försöker bygga broar och skapa en dialog mellan historia, arkeologi och socialvetenskaper.

Mer information:

Har du frågor eller synpunkter?