Spetsforskningsenheten för kvantteknologi

Kvantteknologi

Jukka Pekola (Aalto-universitetet, AU), Tapio Ala-Nissilä (AU), Christian Flindt (AU), Pertti Hakonen (AU), Sabrina Maniscalco (Helsginfors universitet), Mikko Möttönen (AU), Gheorghe-Sorin Paraoanu (AU), Mika Prunnila (Teknologiska forskningscentralen VTT Ab), Mika Sillanpää (AU), Zhipei Sun (AU) och Visa Vesterinen (VTT Ab)

Kvantteknologier kommer att revolutionera vårt samhälle. Som en föregångare inom denna förändring förenar spetsforskningsenheten för kvantteknologi den vetenskapliga och teknologiska spetskompetensen inom sitt område samt den stödjande forskningsinfrastrukturen. Med hjälp av dessa är siktet inställt på att utnyttja kvantfenomen i kvantenheter och kvanttillämpningar för fast form.

Målet är att skapa nya lösningar för att hantera kvantkoherens och dissipation och utveckla ny slags kvantutrustning och hybridarkitekturer. Spetsforskningsenheten förenar experimentell, teoretisk och tillämpande spetskompetens inom forskning om enheter baserade på supraledare och kiselbaserade enheter, supraledar-metallgränssnitt, grafen och övriga 2D-material samt nanotrådar och kolnanotuber. Tillämpningsområden inom synhåll är bl.a. kvantsensorer, kvantsimulatorer, kvantkommunikation och kvantberäkning, vars vetenskapliga, ekonomiska och samhälleliga nyttor kommer att vara av aldrig skådat slag.

Mer information:

Har du frågor eller synpunkter?