Spetsforskningsenheten för inversionsmodellering och diagnostisk avbildning

Inversionsmodellering och diagnostisk avbildning

Matti Lassas (Helsingfors universitet, HU), Heikki Haario (Villmanstrands tekniska universitet), Antti Hannukainen (Aalto-universitetet, AU), Nuutti Hyvänen (AU), Mikko Kaasalainen (Tammerfors universitet, TU), Jari Kaipio (Östra Finlands universitet, ÖFU), Ville Kolehmainen (ÖFU), Sampsa Pursiainen (TU), Mikko Salo (JU), Aku Seppänen (ÖFU), Andreas Hauptmann (Uleåborgs universitet), Samuli Siltanen (HU), Johanna Tamminen (Meteorologiska institutet), Tanja Tarvainen (ÖFU) och Marko Vauhkonen (ÖFU)

Med inverterad modellering avses att de okända koefficienterna eller funktionerna i en modell utreds med hjälp av indirekta mätningar. Metoderna som utvecklas kan tillämpas till exempel i medicinsk diagnostisk avbildning, jordmånsundersökningar och atmosfärsmodeller. Frågor som påträffas vid undersökningen av inverterade modeller är intressanta med tanke på både ren matematik och tillämpningar.

Inverterad modellering utgör ett av de aktivaste forskningsområdena inom tillämpad matematik och fysik, och de matematiska resultaten kan omedelbart utnyttjas av tillämparna. Spetsforskningsenhetens tillämpade forskning skapar även nya och fruktbara matematiska forskningsproblem.

Mer information:

Har du frågor eller synpunkter?