Spetsforskningsenheten för europeisk rätt, identitet och historia

Europeisk rätt, identitet och historia

Kaius Tuori (Helsingfors universitet, HU), Pamela Slotte (HU) och Reetta Toivanen (HU)

Kriserna i dagens Europa har avslöjat ett egendomligt dilemma: inom unionen har stödet för de ideal på vilka EU grundades – mänskliga rättigheter, jämlikhet och gemensam ekonomisk framgång – vittrat sönder, men samtidigt lockar Europa enorma mängder flyktingar och immigranter som strävar efter exakt samma saker: säkerhet, rättvisa och ekonomiska möjligheter.

Europeisk integration och juridisk forskning om den har i stor omfattning baserat sig på studier av institutioner på konstitutionsnivå. Spetsforskningsenheten för europeisk rätt, identitet och historia angriper frågan från motsatt synvinkel genom att studera den europeiska rättskulturen, värden och ideal som berättelser, där teman som gemensamma rötter och nationella särdrag konkurrerar. Syftet är att ta reda på hur erfarenheten av kriserna under 1900-talets början, såsom krigen, förintelsen och totalitarismen, fick europeiska tänkare att skapa en idé om ett nytt Europa som bottnar i en rättsstat och demokrati och hur detta tankesätt fortfarande påverkar EU:s verksamhet.

Mer information:

Har du frågor eller synpunkter?