Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikkö

Eurooppalainen oikeus, identiteetti ja historia

Tuori Kaius Helsingin yliopisto (HY); Slotte Pamela, HY ja Toivanen Reetta, HY

Euroopan nykyiset kriisit ovat paljastaneet omituisen dilemman: unionin sisällä tuki ihanteille, joiden varaan EU perustettiin – ihmisoikeudet, tasa-arvo ja yhteinen taloudellinen menestys – on rapautunut, mutta samaan aikaan Eurooppa houkuttelee valtavia määriä pakolaisia ja siirtolaisia, jotka tavoittelevat juuri samoja asioita: turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta ja taloudellisia mahdollisuuksia.

Eurooppalaisen integraation oikeudellinen analyysi on perustunut paljolti valtiosääntötason tutkimukseen instituutioista. Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikkö lähestyy asiaa päinvastaisesta näkökulmasta tutkimalla eurooppalaista oikeuskulttuuria, arvoja ja ihanteita kertomuksina, joissa kilpailevat yhteisten juurien ja kansallisten erityispiirteiden kaltaiset teemat. Tarkoituksena on selvittää kuinka 1900-luvun alun kriisit, kuten sotien, holokaustin ja totalitarismin kokemus sai eurooppalaiset ajattelijat luomaan idean uudesta oikeusvaltioon ja demokratiaan perustuvasta Euroopasta ja miten tämä ajattelu vaikuttaa edelleen EU:n toiminnassa.

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?