Spetsforskningsenheten för erfarenhetshistoria

Erfarenhetshistoria

Pirjo Markkola (Tammerfors universitet, TU), Ville Kivimäki (TU), Raisa Toivo (TU) och Pertti Haapala (TU, tidigare direktör för Spetsforskningsenheten)

Spetsforskningsenheten forskar i erfarenhetens historia: hur människors erfarenheter skapas, hur de tolkas och hur de påverkar individens relation till sin gemenskap och sitt samhälle. Forskningen riktas mot tre samhälleliga fenomen: den levda tron, den levda nationen och den levda välfärdsstaten. Benämningarna understryker hur sociala konstruktioner och institutioner skapas genom erfarenhetsbaserad verksamhet. Det har forskats mycket kring erfarenheter, men de har inte studerats systematiskt som en del av relationen mellan individen och samhället eller för att förklara institutionernas och tankesättens historia genom att kombinera mikro- och makronivåer. Forskningsmaterialet är Finlands och Europas historia, som fungerar som en jämförelse och exempel på hur centrala frågor i vår tid och framtiden kan förstås, förklaras och lösas.

Mer information:

Har du frågor eller synpunkter?