Kokemuksen historian huippuyksikkö

Kokemuksen historia

Markkola Pirjo, Tampereen yliopisto (TAU); Kivimäki Ville, TAU;  Toivo Raisa, TAU ja Haapala Pertti, TAU (entinen huippuyksikön johtaja)

Huippuyksikkö tutkii kokemuksen historiaa: miten ihmisten kokemukset syntyvät, miten niitä tulkitaan ja miten ne vaikuttavat yksilön suhteeseen yhteisöönsä ja yhteiskuntaansa. Tutkimus kohdistuu kolmeen yhteiskunnalliseen ilmiöön, jotka ovat: eletty usko, eletty kansakunta ja eletty hyvinvointivaltio. Nimitykset korostavat sitä, miten sosiaaliset rakenteet ja instituutiot syntyvät kokemuksellisessa toiminnassa. Kokemuksia on tutkittu paljon, mutta niitä ei ole tutkittu systemaattisesti osana yksilön ja yhteiskunnan suhdetta tai selitettäessä instituutioiden ja ajattelutapojen historiaa mikro- ja makrotasot yhdistäen. Tutkimuksen aineistona on Suomen ja Euroopan historia, joka toimii vertailuna ja esimerkkinä siitä, miten oman aikamme ja tulevaisuuden keskeisiä kysymyksiä voi ymmärtää, selittää ja ratkoa.

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?