Spetsforskningsenheten för åldrande och omsorg

Åldrande och omsorg

Teppo Kröger (Jyväskylä universitet, JU), Marja Jylhä (Tammerfors universitet), Sakari Taipale (JU) och Sirpa Wrede Helsingfors universitet

Spetsforskningsenheten för åldrande och omsorg studerar den pågående förändringen inom åldrande och omsorg med hjälp av nya konceptuella synvinklar och mångvetenskapligt forskningssamarbete. Forskningen kombinerar analys av ett allt mer mångformigt vardagsliv med forskning på samhälls- och politiknivå. Särskilt studeras påverkan av den övernationella karaktären och digitaliseringen på åldrande och omsorg.

Enhetens forskning baserar sig på ett nära samarbete mellan forskare inom socialpolitik, sociologi och gerontologi, genom vilket den åldrande befolkningens omsorgsbehov, agentskap och jämlikhet samt omsorgsarbetet i förändring analyseras. Forskningen genomförs som ett gemensamt projekt för fyra forskargrupper vid Jyväskylä, Tammerfors och Helsingfors universitet och i nära samarbete med ledande internationella forskare inom området. Spetsforskningsenheten är även ett internationellt utbildningsforum för unga forskare.

Mer information:

Har du frågor eller synpunkter?