Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö

Ikääntyminen ja hoiva

Kröger Teppo Jyväskylän yliopisto (JY); Jylhä Marja, Tampereen yliopisto; Taipale Sakari, JY ja Wrede Sirpa, Helsingin yliopisto

Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä tutkitaan ikääntymisen ja hoivan meneillään olevaa muutosta uusien käsitteellisten näkökulmien ja monitieteisen tutkimusyhteistyön avulla. Tutkimuksessa yhdistetään arkielämän monimuotoistumisen analyysi yhteiskunta- ja politiikkatason tutkimukseen ja tutkitaan erityisesti ylikansallisuuden ja digitalisaation vaikutuksia ikääntymiseen ja hoivaan.

Huippuyksikön tutkimus perustuu sosiaalipolitiikan, sosiologian ja gerontologian tutkijoiden tiiviiseen yhteistyöhön, jonka kautta analysoidaan ikääntyvän väestön hoivatarpeita, toimijuutta ja tasa-arvoa sekä muutoksessa olevaa hoivatyötä. Tutkimus toteutetaan Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin yliopistoissa toimivan neljän tutkimusryhmän yhteisenä hankkeena ja läheisessä yhteistoiminnassa alan johtavien kansainvälisten tutkijoiden kanssa. Huippuyksikkö toimii myös nuorten tutkijoiden kansainvälisenä koulutusfoorumina.

Lisätietoja:

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?