Elämän molekulaariset säätelyverkostot - R'Life (2020-2023)

Elämän molekulaariset säätelyverkostot (R’Life) -akatemiaohjelma selvittää, miten erilaiset mekanismit luovat kontakteja eliöiden genomin eri osien ja geeniverkostojen välille ja miten nämä yhteydet ohjaavat elämän toimintoja. Ohjelma tuottaa tietoa solujen, kudosten, solukkojen ja yksilön toimintaa ohjaavista säätelyverkostoista.

R'Life-ohjelman tavoitteena on ymmärtää laajempia kokonaisuuksia genomin toiminnasta ja sen rakenteesta. Ohjelma lisää tietoa siitä, miten erilaiset mekanismit luovat kontakteja genomin eri osien ja geeniverkostojen välille, ja miten nämä yhteydet ohjaavat elämän toimintoja. Miten yksilölliset erot esimerkiksi genomeissa vaikuttavat elimistön adaptaatioon akuutissa ja kroonisessa stressissä? Entä mitä silloin tapahtuu organismissa sisäisten molekulaaristen mekanismien tasolla? Miten genomin ja ympäristötekijöiden vuorovaikutusmekanismit vaikuttavat ilmiasuun?

Perustutkimusta korostava akatemiaohjelma tuottaa merkittävää ja kokonaisvaltaista tietoa solujen, kudosten, solukkojen ja yksilön toimintaa ohjaavista säätelyverkostoista. Tämä kokonaisvaltainen tieto saavutetaan yhdistämällä uusia molekyylibiologian ja bioinformatiikan työkaluja. Säätelyverkostojen tutkimisen mahdollistaa vahva kehitys genominlaajuisissa, eri informaatiotasoihin pureutuvissa tutkimusmenetelmissä.

Ohjelma rohkaisee ja edistää sekä uusien tutkimusmenetelmien käyttöönottoa että uudenlaisia tieteellisiä lähestymistapoja suomalaisessa tiedeyhteisössä ja uudistaa näin merkittävällä tavalla alan tutkimusta. Ohjelmassa toteutuu eri alojen tutkijoiden tiivis yhteistyö, joka mahdollistaa erilaiset uudet näkökulmat ja ilmiöiden laajemman tarkastelun tuloksena mahdolliset tieteelliset läpimurrot merkittävissä biologisissa peruskysymyksissä. Tavoitteena on myös kiinnittää huomiota jo olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Ohjelman tavoitteet

  • R'Life-ohjelmassa tavoitellaan laajaa ymmärrystä eliöiden säätelyverkostoista yksittäisten molekulaaristen muutosten sijaan.
  • Ohjelmassa tuotetaan uutta tietoa merkittävistä säätelymekanismeista solu-, yksilö- ja/tai populaatiotasolla hyödyntämällä uusia molekyylibiologian menetelmiä.
  • Ohjelma edistää uusimpien tutkimusmenetelmien käyttöönottoa, jo olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien tehokasta hyödyntämistä ja eri asiantuntijatahojen yhteistyötä. 

Lisätietoja

  • ohjelmapäällikkö Heikki Vilen, p. 029 533 5135
  • ohjelmapäällikkö Sara Illman, p. 029 533 5119
  • suunnittelija Tiina Neuvonen, p. 029 533 5076

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?