Bedömningskriterier

Finlands Akademis bedömningskriterier

Finlands Akademis finansieringsbeslut grundar sig på en bedömning av forsknings- och verksamhetsplanernas samt de sökandes vetenskapliga meriter. Följande kriterier används för att bedöma vetenskapliga meriter, med beaktande av finansieringsinstrumentens mål:

 • forskningens vetenskapliga kvalitet, innovativitet och nyhetsvärde samt dess genomslag i forskarsamhället
 • forskningsplanens genomförbarhet (inkl. ansvarsfull vetenskap)
 • sökandens/forskargruppens kompetens i fråga om projektets genomförande, eventuell forskarutbildning
 • forskningsmiljöns och samarbetsnätverkens kvalitet (inkl. forskarrörlighet)
 • den beskrivna forskningens lämplighet för bidragsformens eventuella särskilda mål (inkl. samhälleligt genomslag).

På finansieringen för organisationsstyrd forskning tillämpas andra bedömningskriterier förutom eller i stället för de ovannämnda. Läs mer under Program och övriga bidragsformer på vår webbplats.

Bedömningskriterier för strategisk forskning

Inom rådet för strategisk forsknings finansieringsprogram bedöms projekten på basis av samhällelig relevans, genomslag och vetenskaplig kvalitet. De projekt som beviljas finansiering väljs ut på basis av panelbedömningen, eventuella intervjuer med sökande och RSF:s övriga mål för programmet i fråga. I valen beaktas programhelhetens behov.

Bedömningskriterier för strategisk forskning:

 • forskningens genomslag i samhället
  • relevant samhälleligt genomslag
  • realistisk och övertygande interaktionsplan
  • nödvändigt samarbete med nätverk för intressentgrupper
  • konsortiets meriter och kompetens i fråga om interaktion
 • forskningens vetenskapliga kvalitet
  • hur forskningen placerar sig i förhållande till den internationella nivån
  • plan på att stärka forskningens kvalitet och förnyelse
  • konsortieparternas vetenskapliga meriter och kompetens
 • forskningens lämplighet för RSF-programmet
  • förmåga att svara på programfrågor.

Har du frågor eller synpunkter?