Bedömningskriterier

Finlands Akademis bedömningskriterier

Finlands Akademis finansieringsbeslut grundar sig på en bedömning av forsknings- och verksamhetsplanernas samt de sökandes vetenskapliga meriter. Vid bedömningen av ansökningar använder vi följande kriterier:  

 • forskningens vetenskapliga kvalitet, innovativitet och nyhetsvärde samt dess genomslag i forskarsamhället
 • forskningsplanens genomförbarhet (inkl. ansvarsfull vetenskap)
 • sökandes/forskargruppens kompetens i fråga om projektets genomförande samt eventuell forskarutbildning
 • forskningsmiljöns och samarbetsnätverkens kvalitet (inkl. forskarmobilitet)
 • den beskrivna forskningens lämplighet med tanke på eventuella särskilda mål för bidragsformen (inkl. social påverkan)

Finansiering för organisationsstyrd forskning innehåller andra bedömningskriterier förutom eller i stället för de ovannämnda. Bedömningskriterier för forskningsinfrastrukturerstärkande av universitetens profilering och flaggskeppsprogram finns på deras webbplats

Bedömningskriterier för strategisk forskning

De föreslagna projekten bedöms på basis av deras samhälleliga relevans och genomslag samt deras vetenskapliga kvalitet. De projekt som beviljas finansiering väljs ut på basis av panelbedömningen, eventuella intervjuer med sökande och RSF:s övriga mål för programmet i fråga. I valen beaktas programhelhetens behov. 

Bedömningskriterier för strategisk forskning är:

 • Forskningens genomslag i samhället
  • relevant samhälleligt genomslag
  • realistisk och övertygande interaktionsplan
  • nödvändigt samarbete med nätverk för intressentgrupper
  • konsortiets interaktiva meriter och kompetens
 • Forskningens vetenskapliga kvalitet
  • hur forskningen placerar sig i förhållande till den internationella nivån
  • plan på att stärka forskningens kvalitet och förnyelse
  • konsortieparternas vetenskapliga meriter och kompetens
 • Forskningens lämplighet för programmet inom strategisk forskning
  • förmåga att svara på programfrågor

Läs mer om praktiska anvisningar för de internationella kollegiala bedömarna.

Har du frågor eller synpunkter?