Arviointikriteerit

Suomen Akatemian arviointikriteerit

Suomen Akatemian rahoituspäätökset perustuvat tutkimus- ja toimintasuunnitelman tai tutkimusinfrastruktuurien hankesuunnitelman ja hakijan tieteellisten ansioiden arviointiin. Tieteellisten ansioiden arvioinnissa käytetään seuraavia perusteita:  

 • tutkimussuunnitelmassa kuvatun tutkimuksen tieteellinen laatu, innovatiivisuus ja uutuusarvo sekä vaikuttavuus tiedeyhteisössä
 • tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus (mukaan luettuna vastuullinen tiede)
 • hakijan tai tutkimusryhmän pätevyys hankkeen toteuttamiseksi sekä mahdollinen tutkijankoulutus
 • tutkimusympäristön ja yhteistyöverkostojen laatu (mukaan luettuna tutkijoiden liikkuvuus)
 • kuvatun tutkimuksen soveltuvuus rahoitusmuodon mahdollisiin erityistavoitteisiin (mukaan luettuna yhteiskunnallinen vaikuttavuus)

Arviointikriteerit ovat aina sovitettu erikseen haun tavoitteisiin. Eri hakujen arviointikriteerit on esitetty kunkin haun hakuilmoituksessa, jotka löytyvät Akatemian Haut - sivulta

Strategisen tutkimuksen arviointikriteerit

STN:n tutkimusohjelmissa arvioidaan hankkeen yhteiskunnallinen merkitys ja vaikuttavuus sekä tieteellinen laatu. Rahoitettavien hankkeiden valintaperusteina käytetään paneelien arvioita, mahdollisia hakijoiden haastatteluja sekä STN:n haussa asettamia muita tavoitteita ohjelmalle. Valinnoissa otetaan huomioon ohjelmakokonaisuuden tarpeet.

Strategisessa tutkimuksessa käytettävät arviointiperusteet ovat:

 • Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • merkittävä yhteiskunnallista vaikuttavuus
  • realistinen ja vakuuttava vuorovaikutussuunnitelma
  • tarvittava yhteistoiminta sidosryhmäverkostojen kanssa
  • konsortion ansiot ja pätevyys vuorovaikutustyössä
 • Tutkimuksen tieteellinen laatu
  • tutkimuksen sijoittuminen kansainväliseen tasoon verrattuna
  • suunnitelma tutkimuksen laadun ja uudistumisen edistämisestä
  • konsortion jäsenten tieteelliset ansiot ja pätevyys
 • Tutkimuksen soveltuvuus annettuun strategisen tutkimuksen ohjelmaan
  • kyky vastata esitettyihin ohjelmakysymyksiin

Tutustu tarkemmin kansainvälisille vertaisarvioitsijoille laadittuihin käytännön ohjeisiin.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?