Mer information om öppen vetenskap

Begrepp och terminologi

Förklaringar till de termer och begrepp som används i Finlands Akademis riktlinjer för öppen vetenskap kan hittas särskilt på finska i Vetenskapstermbanken i Finland eller på engelska på cOAlition S-initiativets webbsida med frågor och svar.

Nätverk och plattformar för öppen vetenskap

Finlands Akademi arbetar intensivt som medlem i såväl inhemska som internationella nätverk som främjar öppen vetenskap.

Nationell samordning av öppen vetenskap (Vetenskapliga samfundens delegation)

cOAlition S

  • cOAlition S är ett internationellt nätverk av forskningsfinansiärer som främjar förverkligandet av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Finlands Akademi är medlem i nätverket. cOAlition S har tagit fram Plan S-principerna, vilka togs i bruk den 1 januari 2021. Utöver genomförandet av öppen tillgång främjar cOAlition S nya publiceringsmetoder samt utvecklandet av ansvarsfull forskarutvärdering.

Science Europe

  • Science Europe är en organisation som representerar europeiska forskningsfinansiärer och forskningsorganisationer. Organisationen ordnar bl.a. arbetsgrupper som behandlar öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och hantering av forskningsdata och som fokuserar på främjande av öppen vetenskap. Finlands Akademi är medlem i Science Europe.

FinELib

  • FinELib är ett konsortium för finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek med uppgift att trygga och förbättra tillgången till digitalt material.

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD)

  • Dataarkivet arkiverar och förmedlar forskningsdata till forskning, undervisning och studier samt erbjuder tjänster för forskare.

European Open Science Cloud (EOSC)

  • Syftet med EOSC-projektet är att skapa en virtuell verksamhetsmiljö där forskare kan lagra, hantera, analysera och dela forskningsdata. EOSC-verksamheten organiseras även på nationell nivå.

OpenAire

  • OpenAire-projektet stöder tillgång till verksamhet och resultat från forskningsprojekt inom europeiska forskningsinfrastrukturer och skapar infrastruktur för att förbättra hanteringen av forskningsprojekt och -resultat.

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Jyrki Hakapää, tfn 0295 335 020

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?