Lisätietoja avoimesta tieteestä

Avoimen tieteen käsitteet ja termit 

Suomen Akatemian avoimen tieteen linjauksessa käytettyjen termien ja käsitteiden selitykset ovat löydettävissä erityisesti Tieteen termipankin avoin tiede -osiosta tai cOAlition S:n Frequently Asked Questions -sivustolta.

Avoimen tieteen verkostoja ja alustoja

Suomen Akatemia työskentelee tiiviisti sekä kotimaisten että kansainvälisten avointa tiedettä edistävien verkostojen jäsenenä.

Avoimen tieteen kansallinen koordinaatio (Tieteellisten seurain valtuuskunta) 

cOAlition S 

 • cOAlition S on kansainvälinen tutkimuksen rahoittajien verkosto, joka edistää tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden toteuttamista. Suomen Akatemia on cOAlition S -verkoston jäsen. Verkosto on luonut Plan S -periaatteet, joiden käyttöönotto on alkanut 1.1.2021. Avoimen saatavuuden toteuttamisen lisäksi cOAlition S edistää tieteellisen julkaisemisen uusia toteutustapoja sekä vastuullisen tutkijanarvioinnin kehittämistä.  

ScienceEurope 

 • ScienceEurope on eurooppalaisia tutkimusrahoittajia ja tutkimusorganisaatioita edustava järjestö. Toimintaan kuuluvat muun muassa avoimen tieteen edistämiseen keskittyvät tieteellisten julkaisujen avointa saatavuutta sekä tutkimusaineistojen hallintaa käsittelevät työryhmät. Suomen Akatemia on ScienceEurope -järjestön jäsen.

FinELib 

 • FinELib on suomalaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen konsortio, jonka tehtävä on turvata ja parantaa elektronisten aineistojen saatavuutta. 

Tietoarkisto (FSD) 

 • Tietoarkisto arkistoi ja välittää tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun sekä tarjoaa toimiinsa liittyviä palveluja tutkijoille. 

European Open Science Cloud (EOSC) 

OpenAire 

 • OpenAire-hanke tukee eurooppalaisten infrastruktuurien tutkimushankkeiden toiminnan ja tuotosten esille saattamista ja esittelyä sekä luo infrastruktuuria tutkimushankkeiden ja -tuotosten käsittelyn parantamiseksi.

Lisätietoja

  • johtava tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää, p. 029 533 5020

  Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

  Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?