Licenser i artikelpublicering

Referentgranskade vetenskapliga artiklar ska publiceras under en global och gratis licens som garanterar omedelbar tillgång. Det ska också gå att dela och redigera artikelinnehållet gratis. Förutsättningen stöder såväl spridningen och den fortsatta användningen av forskningsresultat som forskarens rättigheter till forskningresultaten.

Akademin förutsätter i princip att man använder Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0, men undantag kan göras enligt följande:

Artiklarna kan innehålla tillståndspliktigt innehåll som producerats av andra än artikelförfattarna; upphovsrätten till detta innehåll påverkas inte av licenserna i fråga.

Tillstånd att använda tillåtna licenser behöver inte begäras separat av Akademin. Detta tillämpas också retroaktivt på finansieringsbeslut som Akademi fattat efter den 2 november 2020.

Har du frågor eller synpunkter?