Licenser i artikelpublicering

Referentgranskade vetenskapliga artiklar ska publiceras under en global och gratis licens som garanterar omedelbar tillgång. Det ska också gå att dela och redigera artikelinnehållet gratis. Förutsättningen stöder såväl spridningen och den fortsatta användningen av forskningsresultat som forskarens rättigheter till forskningresultaten.

Akademin förutsätter i princip att man använder Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0, men undantag kan göras enligt följande:

Artiklarna kan innehålla tillståndspliktigt innehåll som producerats av andra än artikelförfattarna; upphovsrätten till detta innehåll påverkas inte av licenserna i fråga.

Tillstånd för exceptionell licensanvändning ska begäras särskilt av Finlands Akademi. Akademin håller på att bereda anvisningar för begäran om undantag och publicerar anvisningarna senast i höst 2021.

Har du frågor eller synpunkter?